Cangen Merched y Wawr Bro Ddewi
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Ddewi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nan George

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bro Ddewi yn dathlu’r Nadolig

Daeth nifer fawr o aelodau cangen Bro Ddewi o Ferched y Wawr i ddathlu ac i fwynhau gwledd o ginio Nadolig yn y Caban yng Nglwb Golff Priskilly, Gogledd Sir  …Darllen mwy  »

Ymweliad Cangen Bro Ddewi â Chapel y Carcharorion Eidalaidd

Dyma lun o aelodau Cangen Bro Ddewi yn mwynhau eu hymweliad a Chapel y Carcharorion Eidalaidd ar bwys Henllan,Ceredigion
Man cyfarfod : Festri Seion, Tyddewi – 7.00y.h

2018
Medi 12feg – Mair Davies Gwdihŵs
Hydref 10fed – Ymweld a'r Bad Achub
Tachwedd 14eg – Sandra Llewelyn (Nepal)
Rhagfyr – Cinio Nadolig

2019
Ionawr 9fed – Besan Twose (Coginio)
Chwefror 13eg Hywel Gibbs (Ailgylchu).
Mawrth - 13eg Noson yng nghwmni CYD
Ebrill 10fed - Pwyllgor Blynyddol
Mai – 8fed - Malcolm Gray (Ynys Dewi)
Mehefin – Trip i’w drefnu.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nan George
Preswylfa, 54 Heol Dewi, Tyddewi, Hwlffordd, SirBenfro SA62 6NZ
01437 720 549
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730