Cangen Merched y Wawr Bro Ddewi
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Ddewi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nan George

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bro Ddewi yn Ymweld â Gorsaf Bad Achub Tŷ Ddewi

Aelodau Cangen Bro Ddewi ar fad achub yn Nhŷ Ddewi yn ystod eu ymweliad â’r orsaf newydd

Bro Ddewi yn Cefnogi Prosiect y Llywydd

Dyma luniau o aelodau Bro Ddewi gyda’u casgliad o sbwriel a gasglwyd o gwmpas dinas Tyddewi un bore ym mis Mai.

Cangen Bro Ddewi yn dathlu’r Nadolig

Daeth nifer fawr o aelodau cangen Bro Ddewi o Ferched y Wawr i ddathlu ac i fwynhau gwledd o ginio Nadolig yn y Caban yng Nglwb Golff Priskilly, Gogledd Sir  …Darllen mwy  »

Ymweliad Cangen Bro Ddewi â Chapel y Carcharorion Eidalaidd

Dyma lun o aelodau Cangen Bro Ddewi yn mwynhau eu hymweliad a Chapel y Carcharorion Eidalaidd ar bwys Henllan,Ceredigion
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Man cyfarfod : Festri Seion, Tyddewi – 7.00y.h

  2018
  Medi 12feg – Mair Davies Gwdihŵs
  Hydref 10fed – Ymweld a'r Bad Achub
  Tachwedd 14eg – Sandra Llewelyn (Nepal)
  Rhagfyr – Cinio Nadolig

  2019
  Ionawr 9fed – Besan Twose (Coginio)
  Chwefror 13eg Hywel Gibbs (Ailgylchu).
  Mawrth - 13eg Noson yng nghwmni CYD
  Ebrill 10fed - Pwyllgor Blynyddol
  Mai – 8fed - Malcolm Gray (Ynys Dewi)
  Mehefin – Trip i’w drefnu.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan George
  Preswylfa, 54 Heol Dewi, Tyddewi, Hwlffordd, SirBenfro SA62 6NZ
  01437 720 549
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730