Cangen Merched y Wawr Bro Ddewi
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Ddewi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nan George

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bro Ddewi – Twmpath Tyddewi

Noson hapus llawn hwyl a sbri gafwyd yn Twmpath Tyddewi nos Sadwrn diwethaf. Bu pawb yn mwynhau gwylio Dawnswyr Glan Cleddau yn arddangos eu symudiadau cywrain cyn cael cyfle, a llawer o sbort, i ymuno â hwy i geisio dysgu’r dawnsiau gwerin eu hunain. Yn ystod yr egwyl bu aelodau cangen leol Merched y Wawr yn gweini te a lluniaeth ysgafn blasus i bawb. Tynnwyd y raffl pryd hynny hefyd yn ogystal a chadarnhau atebion y cwis diddorol a drefnwyd. Cytunodd pawb bod y noson wedi bod yn llwyddiannus drosben gyda pob un wedi cael llawer o hwyl a phleser. Diolch o galon i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd tuag at llwyddiant y digwyddiad hyfryd.

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Man cyfarfod : Festri Seion, Tyddewi – 7.00y.h

  Rhaglenn 2019-2020

  2019
  Medi 11eg - Pointz Castle - Hufen Ia
  Medi 20fed - Cyfarfod Rhanbarth yn Llwyngwair
  Hydref 12fed – Pethau Olyv - San Cler
  Hydref 15fed - Uno a Cangen DInas
  Tachwedd 13eg – Dr Delun Gibby Archaeolegydd
  Rhagfry - Cystadleuaeth Coed Nadolig
  Rhagfyr – Cinio Nadolig

  2020
  Ionawr 8fed – Hedydd Hughes - Tafodiaeth Sir Benfro
  Chwefror 12eg Linda a Gwawr - Coginio
  Mawrth - 11eg Comisiynydd Heddlu - Dyfed Powys
  Ebrill 8fed - Pwyllgor Blynyddol
  Mai – 13eg - Elaine Morgan - Ar fy Myw
  Mehefin – Helfa Drysor
  Gorffennaf - Trip

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan George
  Preswylfa, 54 Heol Dewi, Tyddewi, Hwlffordd, SirBenfro SA62 6NZ
  01437 720 549
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730