Cangen Merched y Wawr Bro Elfed
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Elfed. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Meinir Garnon James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llwyddiant Bro Elfed yn yr Ŵyl Haf

Llongyfarchiadau i Louise Bull a Rhiannon Mathias am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Dominos yn yr Ŵyl Haf ym Machynlleth.

Noson Dominos Rhanbarth Caerfyrddin

Bu aelodau Rhanbarth Caerfyrddin yn mwynhau noson Dominos yn Pen y Baedd. Diolch i Val Gibbard am drefnu’r noson. Llongyfarchiadau i Gangen Pencader a’r Cylch am ddod yn fuddugol, Bro  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Bethan Mair

Dyma aelodau Cangen Bro Elfed yn mwynhau noson ddiddorol yng nghwmni Bethan Mair
Cangen Bro Elfed
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Festri Hermon Bryn Iwan a Blaenycoed
7.30 Nos Fercher 1af y mis

2018
Medi 5ed - Noson gyda Emyr Llewelyn, Ffostrasol
Medi 15fed - Taith Ddirgel
Hydref 3ydd - Ymweld a Potsian, Caerwedros
Hydref 22ain - Ymweld a Chartref Henllan am 1.30yp
Tachwedd 7fed (Blaenycoed) - Noson yng nghwmni Indeg Jameson y Ffisiotherapydd
Tachwedd 28ain - Cinio Nadolig
Rhagfyr 6ed (Nos Iau) - Addurniadau Nadolig gyda Meinir Eynon

2019
Ionawr 2il - 'Geiriau a Fi' gyda Bethan Mair
Chwefror 6ed - Ymweld a Lisa Fearn, The Pumpkin Patch
Mawrth 6ed (Blaenycoed) - Cawl gyda Changen Llandudoch
Ebrill 3ydd - Beiciwr Gwaed, Phil Harries yn Hermon
Mai 1af - Siocledi gyda Mandy Wilcox

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meinir Garnon James
Pencaer, Bryn Iwan, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 6TE
01994 484 540
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737