Cangen Merched y Wawr Bro Elfed
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Elfed. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Meinir Garnon James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llwyddiant Bro Elfed yn yr Ŵyl Haf

Llongyfarchiadau i Louise Bull a Rhiannon Mathias am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Dominos yn yr Ŵyl Haf ym Machynlleth.

Noson Dominos Rhanbarth Caerfyrddin

Bu aelodau Rhanbarth Caerfyrddin yn mwynhau noson Dominos yn Pen y Baedd. Diolch i Val Gibbard am drefnu’r noson. Llongyfarchiadau i Gangen Pencader a’r Cylch am ddod yn fuddugol, Bro  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Bethan Mair

Dyma aelodau Cangen Bro Elfed yn mwynhau noson ddiddorol yng nghwmni Bethan Mair
Cangen Bro Elfed
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Festri Hermon Bryn Iwan a Blaenycoed
7.30 Nos Fercher 1af y mis

Rhaglen 2019
Medi 4 - Teithio gyda Dafydd Davies
Hydref 2 - Ymweld a'r Egin, Caerfyrddin
Tachwedd 6 - Gwion Dafydd, tips ariannol
Rhagfyr 5 - Meleri Brown, gwneud addurn bwrdd Nadoligaidd

2020
Ionawr 8 - Lowri Jones - adweitheg
Chwefror 5 - Steffan Griffiths, dyn Tywydd S4C
Mawrth 4 - Cawl - Cangen San Cler yn ymuno a ni
Ebrill 1 - Ymweld a bwyty llysieuol Jayne Holland
Mai 6 - Ymweld a Jin Talog, Rhyd y garreg ddu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meinir Garnon James
Pencaer, Bryn Iwan, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 6TE
01994 484 540
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737