Cangen Merched y Wawr Bro Gwili
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Gwili. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Doreen Nicholas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bro Gwili yn ail gyfarfod.

Ein cyfarfod mis Medi, dan lywyddiaeth newydd Mrs Eleri Morris yn sefyll ger y goeden.

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Bro Gwili
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Llanpumsaint
7.30 3ydd Nos Lun y mis

2019
Medi 14 - Cinio'r Dathlu 40 yng Ngwesty'r Aradr, Llandeilo
Hydref 21 - Ymweld a Gwasg Gomer yn Llandysul
Tachwedd 18 - Ymweld a 'Pethau Olyv' yn Sanclêr
Rhagfyr - Cinio Nadolig ym Mhenboyr

2020
Ionawr 20 - Noson yng ngofal Mrs Meleri Brown MAR
Chwefror 17 - Bowlio Deg yn Nhre Ioan Caerfyrddin
Mawrth - Te Prynhawn
Ebrill 20 - Noson yng ngofal Mrs Carol Levell
Mai 18 - Ymweliad gan ganghennau LLannau Tywi a Bro Geler
Mehefin 15 - Ymweld a 'Jin' Talog

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Doreen Nicholas
6 Parc-Celynin, Llanpumsaint, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 6BS
01267 253 686
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737