Cangen Merched y Wawr Bro Ilar
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Ilar. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ada Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Bu Cangen Bro Ilar yn dathlu Gwyl Dewi yng nghwmni Lyn Ebenezer a dyma lun ohonom gyda’n bagiau newydd.  

Aelod o Gangen Bro Ilar yn ennill Gwobr Mary Vaughan Jones 2015

Cwis Hwyl Cenedlaethol 2014

Llongyfarchiadau i Gangen Bro Ilar am ddod i’r brig yn Genedlaethol yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol.    

Cerdded o Lanfarian i Dan-y- Bwlch

Bu cangen Bro Ilar yn cerdded ar 29 Mehefin o Lanfarian ar hyd llwybr yr arfordir i Dan-y- Bwlch ac yna ymlaen hyd at y pier yn Aberystwyth  –  lle cawsom  …Darllen mwy  »
Cangen Bro Ilar
Man cyfarfod : Canolfan yr Hen Ysgol – 7.30 y.h.

Rhaglen 2018-19
2018
Medi 24 – Ffotograffiaeth - Keith Morris
Hydref 29 - Gwaith Ffelt -Annwen Jenkins
Tachwedd 26 - Noson yng ngofal Lowri Steffan
Rhagfyr 1 Sadwrn Debra - Ffair Nadolin Llanerchaeron

2019
Ionawr – 28 – Seren Therapiau Cyflenwol gan Nia
Chwefror – Cawl Gwyl Ddewi. - Ymuno a'r Cylch Meithrin
Mawrth 25 – Noson yng nghofal Dr Dylan Williams .
Ebrill 29 – Cyfarfod Blynyddol.
Mai - Trip Blynyddol.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Ada Evans
Rhos y Barcud, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4QT
01974 241 793
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103