Cangen Merched y Wawr Bro Ilar
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Ilar. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sara Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Bu Cangen Bro Ilar yn dathlu Gwyl Dewi yng nghwmni Lyn Ebenezer a dyma lun ohonom gyda’n bagiau newydd.  

Aelod o Gangen Bro Ilar yn ennill Gwobr Mary Vaughan Jones 2015

Cwis Hwyl Cenedlaethol 2014

Llongyfarchiadau i Gangen Bro Ilar am ddod i’r brig yn Genedlaethol yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol.    

Cerdded o Lanfarian i Dan-y- Bwlch

Bu cangen Bro Ilar yn cerdded ar 29 Mehefin o Lanfarian ar hyd llwybr yr arfordir i Dan-y- Bwlch ac yna ymlaen hyd at y pier yn Aberystwyth  –  lle cawsom  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Tachwedd

 • Cangen Bro Ilar
  Ysgrifennydd : Iola Alban – 01974 241 032
  Man cyfarfod : Canolfan yr Hen Ysgol – 7.30 y.h.

  Rhaglen 2016- 17
  Medi 26 – “Ymweliad â China “ – Joyce George.
  Hydref 31 – “Siwgr Eisin “ – Sian James.
  Tachwedd 28 – Cinio Nadolig.

  2017
  Ionawr – 30 – “Y Galon “ – Nyrs Gwenllian Parry.
  Chwefror 27 – Dathlu Gwyl Dewi.
  Mawrth 27 – “Cynhyrchion Aloe Vera “ – Manon Reynolds.
  Ebrill 25 – 7.30 - Cyfarfod Blynyddol.
  8.00 – “Gwaith Ffelt “ – Delyth Esau.
  Mai - Trip Blynyddol.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Sara Jones
  Pencastell, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4SB
  01974 241 632
  Officer Photo
  Llywydd:
  Enid Evans
  Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
  01570 470 078
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Sandra Lake
  Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
  01545 570 748
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Elizabeth Evans
  Ceredigion a Phenfro
  01970 832745