Cangen Merched y Wawr Bro Ilar
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Ilar. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ada Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bro Ilar yn Cefnogi Prosiect 6000 y Llywydd

Da iawn i aelodau cangen Merched y Wawr Bro Ilar am gymryd rhan ym mhrosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd wrth gasglu bagiau o sbwriel yn y gymuned.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Bu Cangen Bro Ilar yn dathlu Gwyl Dewi yng nghwmni Lyn Ebenezer a dyma lun ohonom gyda’n bagiau newydd.  

Aelod o Gangen Bro Ilar yn ennill Gwobr Mary Vaughan Jones 2015

Cwis Hwyl Cenedlaethol 2014

Llongyfarchiadau i Gangen Bro Ilar am ddod i’r brig yn Genedlaethol yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol.    

Cerdded o Lanfarian i Dan-y- Bwlch

Bu cangen Bro Ilar yn cerdded ar 29 Mehefin o Lanfarian ar hyd llwybr yr arfordir i Dan-y- Bwlch ac yna ymlaen hyd at y pier yn Aberystwyth  –  lle cawsom  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Tachwedd

 • Cangen Bro Ilar
  Man cyfarfod : Canolfan yr Hen Ysgol – 7.30 y.h.

  Rhaglen 2018-19
  2018
  Medi 24 – Ffotograffiaeth - Keith Morris
  Hydref 29 - Gwaith Ffelt -Annwen Jenkins
  Tachwedd 26 - Noson yng ngofal Lowri Steffan
  Rhagfyr 1 Sadwrn Debra - Ffair Nadolin Llanerchaeron

  2019
  Ionawr – 28 – Seren Therapiau Cyflenwol gan Nia
  Chwefror – Cawl Gwyl Ddewi. - Ymuno a'r Cylch Meithrin
  Mawrth 25 – Noson yng nghofal Dr Dylan Williams .
  Ebrill 29 – Cyfarfod Blynyddol.
  Mai - Trip Blynyddol.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Ada Evans
  Rhos y Barcud, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4QT
  01974 241 793
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285