Cangen Merched y Wawr Bro Pantycelyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Pantycelyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enid Prothero

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bro Pantycelyn yn Dathlu’r Nadolig

Bu cangen Merched y Wawr Bro Pantycelyn yn mwynhau prynhawn hyfryd yn dathlu’r Nadolig  

Cangen Bro Pantycelyn yn barod am ddiwrnod o siopa

Merched y Wawr BRO PANTYCELYN, Llanymddyfri yn barod am ddiwrnod o siopa i lenwi’r bagiau.
Cangen Bro Pantycelyn
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd Dolau Bran
7.00 2ail Nos Fercher y mis

2018
Medi 12fed (7.00yh) - Teithio Thailand gyda Helen Harries
Hydref 10fed (7.00yh) - Noson gyda Gary Owen, Radio Cymru a Taro'r Post
Tachwedd 14eg (2.00yp) - Hel Achau gyda Carwen Vaughn
Rhagfyr 5ed (2.00yp) - Nadolig Ddoe a Heddiw

2019
Ionawr 9fed (2.00yp) - Prynhawn yng nghwmni Lynnette Thomas
Chwefror 13eg (2.00yp) - Cynghorion Cystadlu Cynnyrch Cartref gyda Lloyd Edwards
Mawrth 13eg (6.30yh) - Cinio Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Ioan Hefin
Ebrill 10fed (7.00yh) - Enwau Lleoedd gyda David Thomas
Mai 10fed (2.00yp) - Ymweliad ar Ganolfan Treftadaeth yn Llanwrtyd yng nghwmni Susan ac Anwen Price a Te Prynhawn i ddilyn
Mehefin 12fed - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Enid Prothero
Belan, 5 Rhodfa Tywi, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin SA20 0EH
01550 720 557
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737