Cangen Merched y Wawr Bro Pantycelyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Pantycelyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enid Gealy a Ann Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bro Pantycelyn yn Dathlu’r Nadolig

Bu cangen Merched y Wawr Bro Pantycelyn yn mwynhau prynhawn hyfryd yn dathlu’r Nadolig  

Cangen Bro Pantycelyn yn barod am ddiwrnod o siopa

Merched y Wawr BRO PANTYCELYN, Llanymddyfri yn barod am ddiwrnod o siopa i lenwi’r bagiau.
Cangen Bro Pantycelyn
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd Dolau Bran
7.00 2ail Nos Fercher y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Enid Gealy
Allt y Gaer, Bryn Llanfair, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin SA20 0YF
01550 720 873
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Williams
Y Berllan, Heol Llangadog, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin SA19 9LE
01550 720 248
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6JA
01267 220 478
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737