Cangen Merched y Wawr Bro Radur
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Radur. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Lewis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cynhelir y cyfarfodydd ar nos Fercher cyntaf y mis yn Festri Capel y Methodistiaid Saesneg, Ffordd Windsor, Radur am 7.30pm. Sylwer: Oherwydd amgylchiadau arbennig cynhelir cyfarfodydd Medi, Tachwedd, ac Ebrill ar yr ail nos Fercher. Ceir paned wedi pob cyfarfod.

RHAGLEN 2017 - 2018
Medi 13 - Noson agoriadol yng nghwmni Sian Lewis, Menter Caerdydd. Cadeirydd : Linda Gruffudd
Hydref 4- Noson yng nghwmni Sian Gwenllian AC. Cadeirydd: Bethan Whittall
Tachwedd 8- Coginio danteithion sawrus a melys ar gyfer y Nadolig gydag Elizabeth West Cadeirydd: Ruth Davies
Rhagfyr 6 Dathlu’r Nadolig - Bydd lluniaeth ysgafn yn dilyn.
Ionawr 3 - Noson yng nghwmni Alun Treharne, Banc Bwyd Caerdydd. Cadeirydd: Eirian Dafydd. Dewch â rhodd o fwyd ar gyfer y Banc Bwyd ar y noson.
Chwefror 7 - Noson yng nghwmni’r arbenigwraig Miss Awen Iorwerth, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol . Cadeirydd: Ruth Davies
Mawrth 7 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni disgyblion Ysgol Gyfun Plasmawr - hanes taith tri o’r disgyblion i Batagonia ac eitemau amrywiol. Cadeirydd: Carys Tudor Williams. Bydd lluniaeth ysgafn yn dilyn.
Ebrill 11- Noson y Dysgwyr yng ngofal Eirian Dafydd
Mai 2 - Brethyn Cartref a’r Cyfarfod Blynyddol. Cadeirydd: Linda Gruffudd
Mehefin 6: Trip Haf: Taith o amgylch Stiwdios Pobol y Cwm, Bae Caerdydd
Gweithgareddau Ychwanegol y Gangen
Y Clwb Cerdded - arweinydd Carys Tudor Williams - Cynhelir ar y pedwerydd bore Mercher o’r mis. 02920 615616 glyn.carys@btinternet.com
Y Clwb Darllen - arweinydd Eirlys Davies. Cynhelir am 1pm ar y trydydd dydd Mawrth o’r mis. Y Llyfrgell Ganolog, Caerdydd. 02920 843750 eirlysdavies@talktalk.net

Swyddogion Cenedlaethol
Llywydd anrhydeddus: Sylwen Lloyd Davies
Llywydd: Sandra Morris Jones
Is-lywydd: Meirwen Lloyd
Ysgrifennydd: Haf Roberts
Trysorydd: Nesta Rees
Cyfarwyddwraig: Tegwen Morris
Ffôn: 01970 611661 E-bost: swyddfa@merchedywawr.com
Swyddogion Rhanbarth y De Ddwyrain
Llywydd: Catherine W. Thomas catherinewatkinthomas@hotmail.com
Ysgrifennydd cofnodion: Shan Morgan doliglwt@icloud.com
Ysgrifennydd gweithgareddau: Eluned Scott-Davies mailscott@btinternet.com
Trysorydd: Eirwen Williams eirwenwilliams@yahoo.com
Swyddog Datblygu’r De Ddwyrain: Jên Dafis jen@merchedywawr.cymu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Lewis
140 Pencisely Road, Llandaf, Caerdydd CF5 1DR
02920 564339
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249