Cangen Merched y Wawr Bro Radur
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Radur. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Lewis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cynhelir y cyfarfodydd ar nos Fercher cyntaf y mis yn Festri Capel y Methodistiaid Saesneg, Ffordd Windsor, Radur am 7.30pm. Ceir paned wedi pob cyfarfod.

2018
Medi 5ed - Noson agoriadol yng nghwmni Rhisiart Arwel, y gitarydd clasurol
Hydref 3ydd - Noson yng nghwmni Rhian Evans i ddathlu canmlwyddiant geni Kyffin Williams
Tachwedd 7fed - Cŵn y deillion yng nghwmni Einir Wyn
Rhagfyr 5ed - Noson Nadoligaidd yng nghwmni Delwyn Sion

2019
Ionawr 2il - Noson yng nghwmni Alun Treharne, Banc Bwyd Caerdydd
Chwefror 6ed - 'Ishte lawr!' yng nghwmni Hannah Roberts
Mawrth 6ed - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Band Ukelele
Ebrill 3ydd - Noson y Dysgwyr
Mai 1af - 'Fy hoff drysor...', Noson yng nghwmni nifer o aelodau'r Gangen gyda'r Cyfarfod Blynyddol i ddilyn
Mehefin 5ed - Allan â ni

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Lewis
140 Pencisely Road, Llandaf, Caerdydd CF5 1DR
02920 564339
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249