Cangen Merched y Wawr Bro Tryweryn
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Tryweryn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Wyn Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwledda’n Y Pale

Bu aelodau Cangen Bro Tryweryn yn gwledda a mwynhau yn y Pale.

Noson yng nghwmni Elfyn Llwyd

Bu Cangen Bro Tryweryn yn dathlu Gwyl Ddewi yng nghwmni Elfyn Llwyd.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Tryweryn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Bro Tryweryn
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Mynach
7.30 Nos Lun 1af y mis

2018
Medi 3ydd - Bronwen Evans ‘Arddangosfa Goginio’
Hydref 1af - Angharad Rhys ‘Cwiltio’
Tachwedd 5ed - Elin Angharad ‘Gwaith Lledr’
Rhagfyr 7fed - Cinio Nadolig ‘Bistro Llanrwst’

2019
Ionawr 7fed - Helen Williams ‘Lliwiau’
Chwefror 4ydd - Arwel Morris ‘Sgwrs’
Mawrth 4ydd - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 1af - Cyfarfod Blynyddol
Mai 6ed - Lis Bickerton ‘Arddangos Blodau’
Mehefin 3ydd - Taith o amgylch Pen Llyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd - Cofnodion:
Nia Wyn Davies
Tan y Bryn, 8 Glan Tryweryn, Frongoch, Y Bala, Gwynedd LL23 7NT
01678 521 140
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883