Cangen Merched y Wawr Bro Tryweryn
Daeth cangen Bro Tryweryn yn fuddugol ym Mowlio Deg Rhanbarth Meirionnydd. 'Roedd Nia Rowlands, Margiad Davies, Bethan Thomas, Nia Wyn Davies, Liza Roberts a Kathleen Davies yn y tim. Nia Wyn Davies gafodd y sgor uchaf ar y noson.
Avatar Nia Wyn Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Canghennau Uwchaled a Bro Tryweryn yn dathlu Gŵyl Ddewi

Nos Lun, Mawrth yr ail ymunodd cangen Uwchaled a changen Bro Tryweryn yn Neuadd Cwmtirmynach i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Meibion Jacob.

Gwledda’n Y Pale

Bu aelodau Cangen Bro Tryweryn yn gwledda a mwynhau yn y Pale.

Noson yng nghwmni Elfyn Llwyd

Bu Cangen Bro Tryweryn yn dathlu Gwyl Ddewi yng nghwmni Elfyn Llwyd.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Tryweryn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Bro Tryweryn
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Mynach
7.30 Nos Lun 1af y mis

2018
Medi 3ydd - Bronwen Evans ‘Arddangosfa Goginio’
Hydref 1af - Angharad Rhys ‘Cwiltio’
Tachwedd 5ed - Elin Angharad ‘Gwaith Lledr’
Rhagfyr 7fed - Cinio Nadolig ‘Bistro Llanrwst’

2019
Ionawr 7fed - Helen Williams ‘Lliwiau’
Chwefror 4ydd - Arwel Morris ‘Sgwrs’
Mawrth 4ydd - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 1af - Cyfarfod Blynyddol
Mai 6ed - Lis Bickerton ‘Arddangos Blodau’
Mehefin 3ydd - Taith o amgylch Pen Llyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd - Cofnodion:
Nia Wyn Davies
Tan y Bryn, 8 Glan Tryweryn, Frongoch, Y Bala, Gwynedd LL23 7NT
01678 521 140
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883