Cangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Humphreys

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bronant yn Casglu Sbwriel

Dyma aelodau cangen Bronant a’r Cylch a fuodd yn casglu sbwriel o amgylch yr ardal leol. Casglwyd 11 o fagiau sbwriel i gyfrannu at brosiect y Llywydd Cenedlaethol o gasglu  …Darllen mwy  »

Cangen Bronant yn Dathlu’r Aur

Llongyfarchiadau i Gangen Bronant a’r Cylch ar ddathlu’r 50! Bu’r aelodau gweithgar yn mwynhau yng nghwmni’r Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd a Tegwen Morris. Dyma ychydig o luniau o’r noson    …Darllen mwy  »

Diwrnod Hanesyddol i Gangen Bronant

Fel rhan o ddathliadau aur cangen Bronant, plannwyd coeden geirios ar dir Ysgol Rhos y Wlad gan ddwy o aelodau gwreiddiol y gangen – Dorothy Lewis ac Eluned Jones. Ysgol  …Darllen mwy  »

Noson Ffasiwn Trwy’r Degawdau Cangen Bronant

Ar nos Iau, 4ydd o Ebrill, noson o hwyl yn mynd trwy ffasiwn y degawdau sef dillad o eiddo Margarette Hughes. Cangen Llanfarian wedi ymuno yn y noson Casgliad o  …Darllen mwy  »

Cangen Tregaron yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bu aelodau cangen Tregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni cangen Bronant a’r cylch a grŵp y dysgwyr.

Llwyddiant i Llinos yn y Ffair Aeaf

Bu Aeronwen a Llinos yn cystadlu yn y Ffair Aeaf. Llongyfarchiadau i Llinos am ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth Byntins.

Urddo Sandra yn Lywydd Cenedlaethol

Llongyfarchiadau i Sandra Morris Jones ar gael ei hurddo yn Lywydd Cenedlaethol Merched y Wawr 2016-2018.

Llwyddiant i Bronant yn y Dominos

Llongyfarchiadau i Gangen Bronant am gael y wobr gyntaf a’r trydydd yng nghystadleuaeth y Dominos yn Noson Chwaraeon y Rhanbarth a gynhaliwyd yn Llanina ar nos Fawrth 16 Chwefror 2016.

Noson Cawl Cangen Bronant

Nos Fercher, Mawrth 4ydd, buom fel cangen yn dathlu Gŵyl Ddewi yn Ysgubor Teile, Bwlchyllan. Cyflwynodd llywydd y nos, Anne Gwynne, ein gŵr gwadd, sef Dafydd Jones, Ystrad Meurig, efo  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Awst

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Bronant
  Rhaglen 2018-2019

  2018
  Medi 5ed – Mas i Swper: Libanus 1877, y Borth ( 6 o’r gloch o’r festri)
  Hydref 3ydd – Arwel Jones: O Geredigion i Ohio
  Tachwedd 7fed – Wlinor Jolly: Papur, Pensil a Phaent
  Rhagfyr 6ed – Cinio Nadolig.

  2019
  Ionawr 10fed – Helen McNulty ac Eleri Hughes: Te prynhawn
  Chwefror 8fed – Mair Benjamin a Nerys Pugh: Fy Nhgrefftau i
  Mawrth 13eg – Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Cangen Tregaron
  Ebrill 4ydd – Margarette Hughes, Hendygwyn: Ffaswn y degawdau
  Mai 4ydd – Taith ddirgel a chyfarfod blynyddol (Sadwrn) 12 o'r gloch o'r Ysgol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Ann Gwynne
  Cefnbanadl, Tynreithin, Tregaron, Ceredigion SY25 6LU
  01974 298 995
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285