Cangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Gwynne

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llwyddiant i Llinos yn y Ffair Aeaf

Bu Aeronwen a Llinos yn cystadlu yn y Ffair Aeaf. Llongyfarchiadau i Llinos am ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth Byntins.

Urddo Sandra yn Lywydd Cenedlaethol

Llongyfarchiadau i Sandra Morris Jones ar gael ei hurddo yn Lywydd Cenedlaethol Merched y Wawr 2016-2018.

Llwyddiant i Bronant yn y Dominos

Llongyfarchiadau i Gangen Bronant am gael y wobr gyntaf a’r trydydd yng nghystadleuaeth y Dominos yn Noson Chwaraeon y Rhanbarth a gynhaliwyd yn Llanina ar nos Fawrth 16 Chwefror 2016.

Noson Cawl Cangen Bronant

Nos Fercher, Mawrth 4ydd, buom fel cangen yn dathlu Gŵyl Ddewi yn Ysgubor Teile, Bwlchyllan. Cyflwynodd llywydd y nos, Anne Gwynne, ein gŵr gwadd, sef Dafydd Jones, Ystrad Meurig, efo  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Awst

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Bronant
  Medi 16eg – Trip Dirgel ( 12 o’r gloch o’r ysgol )
  Hydref 4ydd – Lluniau a’r Chelsea – Donald Morgan.
  Tachwedd 1af – Anrhegion – David a Nerys bennett.
  Rhagfyr 6ed – Cinio Nadolig.

  2018
  Ionawr 10fed – Mabolgampau – Arwel Jones.
  Chwefror 7fed – Gofalwr Cŵn yr Heddlu.
  Mawrth 7fed – Dathlu Gŵyl Ddewi.
  Ebrill 4ydd – Cigydd – Meirion Roberts.
  Mai 2il – Noson allan.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Ann Gwynne
  Cefnbanadl, Tynreithin, Tregaron, Ceredigion SY25 6LU
  01974 298 995
  Officer Photo
  Llywydd:
  Enid Evans
  Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
  01570 470 078
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Sandra Lake
  Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
  01545 570 748
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103