Cangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Humphreys

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Tregaron yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bu aelodau cangen Tregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni cangen Bronant a’r cylch a grŵp y dysgwyr.

Llwyddiant i Llinos yn y Ffair Aeaf

Bu Aeronwen a Llinos yn cystadlu yn y Ffair Aeaf. Llongyfarchiadau i Llinos am ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth Byntins.

Urddo Sandra yn Lywydd Cenedlaethol

Llongyfarchiadau i Sandra Morris Jones ar gael ei hurddo yn Lywydd Cenedlaethol Merched y Wawr 2016-2018.

Llwyddiant i Bronant yn y Dominos

Llongyfarchiadau i Gangen Bronant am gael y wobr gyntaf a’r trydydd yng nghystadleuaeth y Dominos yn Noson Chwaraeon y Rhanbarth a gynhaliwyd yn Llanina ar nos Fawrth 16 Chwefror 2016.

Noson Cawl Cangen Bronant

Nos Fercher, Mawrth 4ydd, buom fel cangen yn dathlu Gŵyl Ddewi yn Ysgubor Teile, Bwlchyllan. Cyflwynodd llywydd y nos, Anne Gwynne, ein gŵr gwadd, sef Dafydd Jones, Ystrad Meurig, efo  …Darllen mwy  »
Cangen Bronant
Rhaglen 2018-2019

2018
Medi 5ed – Mas i Swper: Libanus 1877, y Borth ( 6 o’r gloch o’r festri)
Hydref 3ydd – Arwel Jones: O Geredigion i Ohio
Tachwedd 7fed – Wlinor Jolly: Papur, Pensil a Phaent
Rhagfyr 6ed – Cinio Nadolig.

2019
Ionawr 10fed – Helen McNulty ac Eleri Hughes: Te prynhawn
Chwefror 8fed – Mair Benjamin a Nerys Pugh: Fy Nhgrefftau i
Mawrth 13eg – Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Cangen Tregaron
Ebrill 4ydd – Margarette Hughes, Hendygwyn: Ffaswn y degawdau
Mai 4ydd – Taith ddirgel a chyfarfod blynyddol (Sadwrn) 12 o'r gloch o'r Ysgol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Ann Gwynne
Cefnbanadl, Tynreithin, Tregaron, Ceredigion SY25 6LU
01974 298 995
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103