Cangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eluned Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Cawl Cangen Bronant

Nos Fercher, Mawrth 4ydd, buom fel cangen yn dathlu Gŵyl Ddewi yn Ysgubor Teile, Bwlchyllan.
Cyflwynodd llywydd y nos, Anne Gwynne, ein gŵr gwadd, sef Dafydd Jones, Ystrad Meurig, efo Nellie Jones, Bont, yn cyfeilio iddo. Cafwyd orig hyfryd yng nghwmni Dafydd. Bu yn canu alawon gwerin, adroddiadau digri, storïau doniol. Roedd yn noson a naws Cymraeg hyfryd. Bu Nellie yn cyfeilio iddo ac rydym yn ddyledus iawn i Nellie, bob amser yn barod i helpu pawb yn y byd canu.
Roedd y byrddau yn edrych yn hyfryd efo cennin Pedr, a chafwyd cawl hyfryd, tarten afal a phwdin reis a the gan Jane a Terry a’r teulu. Diolchwyd i bawb gan Eirlys Humphreys.

MYW Bronant artistiaid cawl

Dafydd Jones, Gwnws, fu’n diddanu, gyda Neli Jones yn cyfeilio. Yn y llun hefyd mae Anne Gwynne, llywydd y noson.

merched bronant 2

merched bronant

Rhai o’r merched yn ymlacio wedi’r pryd blasus.

Cawl Merched y Wawr Bronant

Cawsom gwmni rhai o’r gwŷr hefyd!

Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Awst

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Bronant - Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Bronant - 7.30 Nos Fercher 1af y mis

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 14eg - Taith Ddirgel
  Hydref 2ail - Pictons - Ysgol Henry Richard
  Tachwedd 6ed - Ffasiwn Glanmor gyda Caryl Morris
  Rhagfyr 4ydd - Cinio Nadolig - Gwraid Wadd - Miss Beti Griffiths

  2020
  Ionawr 8fed - Seiat Holi
  Chwefror 5ed - Crefftau gan Rhian Davies
  Mawrth 4ydd _ Dathlu Gŵyl Dewi
  Ebrill 1af - Y Swagman gyda Mr John Phillips
  Mai 6ed - Ymweliad a Cegin Haul a Chyfarfod Blynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Eluned Jones
  Nanteos, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JD
  01974 251 345
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285