Cangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Bronant a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eluned Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bronant yn Dathlu’r Aur

Llongyfarchiadau i Gangen Bronant a’r Cylch ar ddathlu’r 50! Bu’r aelodau gweithgar yn mwynhau yng nghwmni’r Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd a Tegwen Morris. Dyma ychydig o luniau o’r noson

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Awst

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Bronant - Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Bronant - 7.30 Nos Fercher 1af y mis

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 14eg - Taith Ddirgel
  Hydref 2ail - Pictons - Ysgol Henry Richard
  Tachwedd 6ed - Ffasiwn Glanmor gyda Caryl Morris
  Rhagfyr 4ydd - Cinio Nadolig - Gwraid Wadd - Miss Beti Griffiths

  2020
  Ionawr 8fed - Seiat Holi
  Chwefror 5ed - Crefftau gan Rhian Davies
  Mawrth 4ydd _ Dathlu Gŵyl Dewi
  Ebrill 1af - Y Swagman gyda Mr John Phillips
  Mai 6ed - Ymweliad a Cegin Haul a Chyfarfod Blynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Eluned Jones
  Nanteos, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JD
  01974 251 345
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285