Cangen Merched y Wawr Bryncroes
Croeso i gangen Merched y Wawr Bryncroes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Janice Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bryncroes yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Bowlio Deg Dwyfor

Aelodau cangen Bryncroes a ddaeth yn ail yng ngornest fowlio deg Dwyfor .

Cangen Bryncroes yn dathlu dod yn 2il

Aelodau cangen Bryncroes a ddaeth yn ail yng ngornest fowlio deg Dwyfor .
Cangen Bryncroes
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Ysgol Bryncroes
7.00 2il nos Fawrth y mis

2019
Medi 10 - Dathlu hanner can mlynedd y gangen yn festri Capel Tudweiliog
Hydref 8 - Menna Jones, Nefyn - 'Cardia Menna'
Tachwedd 13 - Elen Hughes, Sarn - 'Taith i India'
Rhagfyr 10 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 14 - John Rhys Jones, Bryncroes - 'Bywyd y Genod'
Chwefror 11 - Mr William Llyr Hughes - Fferyllwyr Llŷn
Mawrth 10 - Dathlu Gŵyl Ddewi yn Neuadd Sarn - adloniant gan Ysgol Botwnnog
Ebrill 14 - Mr Iwan Hughes - 'Plas Glyn y Weddw'
Mai 12 - Hen Siop y Crydd, Tudweiliog

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Janice Jones
Talafon, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NE
01758 770 456
Officer Photo
Llywydd:
Gwladys Thomas
Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
01758 730 670
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meryl Davies
Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
01758 770 691
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth Griffiths
Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
01766 810 610
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883