Cangen Merched y Wawr Bryneglwys a Llandegla
Croeso i gangen Merched y Wawr Bryneglwys a Llandegla. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gaynor Bryan Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llwyddiant Gaynor Bryan Jones ym myd gosod blodau

Dyma lun o Gaynor Bryan Jones, Cangen Bryneglwys a Llandegla, Rhanbarth Glyn Maelor sy’n cael llawer o lwyddiant yn trefnu blodau.

Gaynor Bryan Jones gyda'r gosodiad a ddaeth yn ail yn y Sioe Frenhinol yng Nghystadleuaeth Gosod Blodau Merched y Wawr

Gaynor Bryan Jones gyda’r gosodiad a ddaeth yn ail yn y Sioe Frenhinol yng Nghystadleuaeth Gosod Blodau Merched y Wawr

Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen: Bryneglwys a Llandegla
Lleoliad: Capel Undebol Llandegla
2.00 Dydd Mercher olaf y mis

2018
Medi 26ain - 'Bwyta'n Iach' gyda Ellen Wynne
Hydref 31ain - 'Harriet Elias' gan y Parchedig Eirlys Gruffydd
Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig yng Ngardd Glyndwr am 1.30yh

2019
Ionawr 30ain - 'Brethyn Cartref' (os bydd y tywydd yn caniatáu!)
Chwefror a Mawrth - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 24ain - Cyfarfod Blynyddol
Mai 29ain - 'Fy hoff Lyfr, neu ddarn o Farddoniaeth'
Mehefin - Gwibdaith yng ngofal Margaret Thomas a Brenda
Gorffennaf - Sioe Frenhinol Llanelwedd

Dyddiad heb ei benodi - Ymweliad â Llandrillo - te prynhawn, ac arddangosiad coginio


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gaynor Bryan Jones
Bryn Celyn, Lôn y Felin, Llanarmon-yr-Iâl, Yr Wyddgrug CH7 4QN
01824 780 620
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362