Cangen Merched y Wawr Bryneglwys a Llandegla
Croeso i gangen Merched y Wawr Bryneglwys a Llandegla. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gaynor Bryan Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llwyddiant Gaynor Bryan Jones ym myd gosod blodau

Dyma lun o Gaynor Bryan Jones, Cangen Bryneglwys a Llandegla, Rhanbarth Glyn Maelor sy’n cael llawer o lwyddiant yn trefnu blodau.

Gaynor Bryan Jones gyda'r gosodiad a ddaeth yn ail yn y Sioe Frenhinol yng Nghystadleuaeth Gosod Blodau Merched y Wawr

Gaynor Bryan Jones gyda’r gosodiad a ddaeth yn ail yn y Sioe Frenhinol yng Nghystadleuaeth Gosod Blodau Merched y Wawr

Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • BRYNEGLWYS A LLANDEGLA- Capel undebol Llandegla—Dydd Mercher olaf –2.00 y.p..

  MEDI: “Lliwiau”—Helen Williams Dyserth
  HYDREF: Teithiau ---gwenda Williams Croesoswallt.
  TACHWEDD: Brethyn Cartref –Hanesion a Chrefftau.
  RHAGFYR: Cinio Nadolig.
  IONAWR: Gwaith Mcmillan—Emrys Wynne.
  CHWEFROR: Ffilm Christine ar ei thaith i Seland Newydd.
  MAWRTH: Dathlu Gwyl Dewi
  EBRILL: Cyfarfod Blynyddol.
  MAI: Garddio.
  MEHEFIN: Gwibdaith.


  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gaynor Bryan Jones
  Bryn Celyn, Lôn y Felin, Llanarmon-yr-Iâl, Yr Wyddgrug CH7 4QN
  01824 780 620
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirwen Jones
  7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
  01824 707 567
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nia Wynn Davies
  Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
  01824 703 308
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Bryan Williams
  Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
  01824 790 566
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362