Cangen Merched y Wawr Caerdydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Caerdydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Heulwen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Caerdydd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng ngofal Heulwen Jones a’i chyfeillion

Heulwen Jones a’i chyfeillion ddaeth i ddiddanu’r gangen ar 13 Rhagfyr. Roedd pob un o’r cantorion a’r cyfeilydd medrus, Marged, mewn siwmper Nadolig. Dyna lle roedd robin a phengwin, Santa,  …Darllen mwy  »

Dr Lisa Hurt yn ymweld â Changen Caerdydd

Cymrawd ymchwil ac arbenigwraig ar epidemioleg yw’r Dr Lisa Hurt, a ymwelodd â’r gangen ar 10 Ionawr. Mae’n hyddysg yn y maes hwn sydd o bwys mawr i iechyd cyhoeddus:  …Darllen mwy  »

Grŵp Darllen Merched y Wawr, Caerdydd

Dyma lun rhai o’r criw sy’n cwrdd unwaith y mis, ar y dydd Iau olaf, am 1.30 y prynhawn, yn Llyfrgell Penylan i drafod llyfrau o bob math. Daw’r rhain  …Darllen mwy  »

Caryl Roese yn sôn am Lwyau Serch

Llwyau Serch oedd pwnc anerchiad Caryl Roese ar nos Fawrth 12 Ebrill. Aelod o’r gangen yw Caryl, cerddor a chrefftwraig nodedig. Fe welwch sawl enghraifft o’i gwaith yn arddangosfa’r Hen  …Darllen mwy  »

Catrin Hall yn ymweld â Changen Caerdydd

Catrin Hall, Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru dros y De-ddwyrain oedd ein siaradwraig ym mis Chwefror. Disgrifiodd sut mae’r gwasanaeth yn ymateb i argyfyngau o fewn 3 munud i dderbyn  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Catrin Wooler

Trafod materion cyfoes o bwys mawr a hynny o safbwynt Gwasanaeth Erlyn y Goron  wnaeth Catrin Wooler yng nghyfarfod y gangen ar 12 Ionawr. Mae’n gyfrifol am yr adran sy’n  …Darllen mwy  »

Noson o gerddoriaeth yng nghwmni Steffan a Marged

Noson o gerddoriaeth fyw gafwyd ar 8 Rhagfyr a hynny gan artistiaid lleol, Steffan a Marged Jones, brawd a chwaer o Rydypennau. I gyfeiliant Marged ar y piano, cyflwynodd Steffan,  …Darllen mwy  »

Cyfarfod mis Hydref Cangen Caerdydd yng nghwmni Robert Evans

Y ffotograffydd, Robert Evans, o Abertawe, ymwelodd â’r gangen ar 13 Hydref. Magwyd e ym Moelfre, ar Ynys Môn, lle’r oedd ei dad yn ficer plwyf. Symudodd yn fachgen gyda’i  …Darllen mwy  »

Noson agoriadol Cangen Caerdydd yng nghwmni Llwyd Owen

Ymaelododd deugain yn aelodau o’r gangen yn y cyfarfod agoriadol ar 8 Medi. Llwyd Owen, y nofelydd, ddaeth yno, i sôn am ei waith. Roedd yn ddiddorol clywed am ei  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Caerdydd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Capel Methodist Cyncoed
  7.30 2ail nos Fawrth y mis
  Ysgrifennydd: Rosina Davies
  Rhif ffôn: 02920 754 379

  Medi 13 - Tweli Griffiths yn trafod ei gyfrol ‘Yn ei Chanol Hi’
  Hydref 11 - Daniel Jenkins Jones yn siarad am ei waith gyda’r RSPB
  Tachwedd 8 - Y Parch Kevin Davies yn son am drefnu blodau
  Rhagfyr 13 - Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Heulwen Jones
  Ionawr 10 - Bethan Williams yn son am y Ganolfan Gymraeg newydd yn yr Hen Lyfrgell
  Chwefror 14 - Siân Bassett Roberts yn siarad am ei Menter Goginio newydd yng Nghaerdydd
  Mawrth 14 - Adloniant gan ‘Trio Eto’, y grwp telynnau
  Ebrill 11 - Mair Robbins a’i thaith i Wlad yr Ia
  Mai 9 - Cyfarfod Blynyddol a Noson y Dysgwyr
  Mehefin 13 - Brethyn Cartref

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Heulwen Jones
  16 The Parade, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2EF
  02920 626 106
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Shan Morgan
  98 Heol Penylan, Penylan, Caerdydd CF23 5HX
  02920 485 504
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249