Cangen Merched y Wawr Caerdydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Caerdydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Heulwen Jones a Glenys Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Caerdydd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng ngofal Heulwen Jones a’i chyfeillion

Heulwen Jones a’i chyfeillion ddaeth i ddiddanu’r gangen ar 13 Rhagfyr. Roedd pob un o’r cantorion a’r cyfeilydd medrus, Marged, mewn siwmper Nadolig. Dyna lle roedd robin a phengwin, Santa,  …Darllen mwy  »

Dr Lisa Hurt yn ymweld â Changen Caerdydd

Cymrawd ymchwil ac arbenigwraig ar epidemioleg yw’r Dr Lisa Hurt, a ymwelodd â’r gangen ar 10 Ionawr. Mae’n hyddysg yn y maes hwn sydd o bwys mawr i iechyd cyhoeddus:  …Darllen mwy  »

Grŵp Darllen Merched y Wawr, Caerdydd

Dyma lun rhai o’r criw sy’n cwrdd unwaith y mis, ar y dydd Iau olaf, am 1.30 y prynhawn, yn Llyfrgell Penylan i drafod llyfrau o bob math. Daw’r rhain  …Darllen mwy  »

Caryl Roese yn sôn am Lwyau Serch

Llwyau Serch oedd pwnc anerchiad Caryl Roese ar nos Fawrth 12 Ebrill. Aelod o’r gangen yw Caryl, cerddor a chrefftwraig nodedig. Fe welwch sawl enghraifft o’i gwaith yn arddangosfa’r Hen  …Darllen mwy  »

Catrin Hall yn ymweld â Changen Caerdydd

Catrin Hall, Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru dros y De-ddwyrain oedd ein siaradwraig ym mis Chwefror. Disgrifiodd sut mae’r gwasanaeth yn ymateb i argyfyngau o fewn 3 munud i dderbyn  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Catrin Wooler

Trafod materion cyfoes o bwys mawr a hynny o safbwynt Gwasanaeth Erlyn y Goron  wnaeth Catrin Wooler yng nghyfarfod y gangen ar 12 Ionawr. Mae’n gyfrifol am yr adran sy’n  …Darllen mwy  »

Noson o gerddoriaeth yng nghwmni Steffan a Marged

Noson o gerddoriaeth fyw gafwyd ar 8 Rhagfyr a hynny gan artistiaid lleol, Steffan a Marged Jones, brawd a chwaer o Rydypennau. I gyfeiliant Marged ar y piano, cyflwynodd Steffan,  …Darllen mwy  »

Cyfarfod mis Hydref Cangen Caerdydd yng nghwmni Robert Evans

Y ffotograffydd, Robert Evans, o Abertawe, ymwelodd â’r gangen ar 13 Hydref. Magwyd e ym Moelfre, ar Ynys Môn, lle’r oedd ei dad yn ficer plwyf. Symudodd yn fachgen gyda’i  …Darllen mwy  »

Noson agoriadol Cangen Caerdydd yng nghwmni Llwyd Owen

Ymaelododd deugain yn aelodau o’r gangen yn y cyfarfod agoriadol ar 8 Medi. Llwyd Owen, y nofelydd, ddaeth yno, i sôn am ei waith. Roedd yn ddiddorol clywed am ei  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Caerdydd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Capel Methodist Cyncoed
  7.30 2ail nos Fawrth y mis

  Medi 13 - Tweli Griffiths yn trafod ei gyfrol ‘Yn ei Chanol Hi’
  Hydref 11 - Daniel Jenkins Jones yn siarad am ei waith gyda’r RSPB
  Tachwedd 8 - Y Parch Kevin Davies yn son am drefnu blodau
  Rhagfyr 13 - Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Heulwen Jones
  Ionawr 10 - Bethan Williams yn son am y Ganolfan Gymraeg newydd yn yr Hen Lyfrgell
  Chwefror 14 - Siân Bassett Roberts yn siarad am ei Menter Goginio newydd yng Nghaerdydd
  Mawrth 14 - Adloniant gan ‘Trio Eto’, y grwp telynnau
  Ebrill 11 - Mair Robbins a’i thaith i Wlad yr Ia
  Mai 9 - Cyfarfod Blynyddol a Noson y Dysgwyr
  Mehefin 13 - Brethyn Cartref

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Heulwen Jones a Glenys Evans
  Tyddyn, 44 Church Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2EA
  02920 626 106
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249