Cangen Merched y Wawr Caerdydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Caerdydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Heulwen Jones a Glenys Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Caerdydd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng ngofal Heulwen Jones a’i chyfeillion

Heulwen Jones a’i chyfeillion ddaeth i ddiddanu’r gangen ar 13 Rhagfyr. Roedd pob un o’r cantorion a’r cyfeilydd medrus, Marged, mewn siwmper Nadolig. Dyna lle roedd robin a phengwin, Santa,  …Darllen mwy  »

Dr Lisa Hurt yn ymweld â Changen Caerdydd

Cymrawd ymchwil ac arbenigwraig ar epidemioleg yw’r Dr Lisa Hurt, a ymwelodd â’r gangen ar 10 Ionawr. Mae’n hyddysg yn y maes hwn sydd o bwys mawr i iechyd cyhoeddus:  …Darllen mwy  »

Grŵp Darllen Merched y Wawr, Caerdydd

Dyma lun rhai o’r criw sy’n cwrdd unwaith y mis, ar y dydd Iau olaf, am 1.30 y prynhawn, yn Llyfrgell Penylan i drafod llyfrau o bob math. Daw’r rhain  …Darllen mwy  »

Caryl Roese yn sôn am Lwyau Serch

Llwyau Serch oedd pwnc anerchiad Caryl Roese ar nos Fawrth 12 Ebrill. Aelod o’r gangen yw Caryl, cerddor a chrefftwraig nodedig. Fe welwch sawl enghraifft o’i gwaith yn arddangosfa’r Hen  …Darllen mwy  »

Catrin Hall yn ymweld â Changen Caerdydd

Catrin Hall, Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru dros y De-ddwyrain oedd ein siaradwraig ym mis Chwefror. Disgrifiodd sut mae’r gwasanaeth yn ymateb i argyfyngau o fewn 3 munud i dderbyn  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Catrin Wooler

Trafod materion cyfoes o bwys mawr a hynny o safbwynt Gwasanaeth Erlyn y Goron  wnaeth Catrin Wooler yng nghyfarfod y gangen ar 12 Ionawr. Mae’n gyfrifol am yr adran sy’n  …Darllen mwy  »

Noson o gerddoriaeth yng nghwmni Steffan a Marged

Noson o gerddoriaeth fyw gafwyd ar 8 Rhagfyr a hynny gan artistiaid lleol, Steffan a Marged Jones, brawd a chwaer o Rydypennau. I gyfeiliant Marged ar y piano, cyflwynodd Steffan,  …Darllen mwy  »

Cyfarfod mis Hydref Cangen Caerdydd yng nghwmni Robert Evans

Y ffotograffydd, Robert Evans, o Abertawe, ymwelodd â’r gangen ar 13 Hydref. Magwyd e ym Moelfre, ar Ynys Môn, lle’r oedd ei dad yn ficer plwyf. Symudodd yn fachgen gyda’i  …Darllen mwy  »

Noson agoriadol Cangen Caerdydd yng nghwmni Llwyd Owen

Ymaelododd deugain yn aelodau o’r gangen yn y cyfarfod agoriadol ar 8 Medi. Llwyd Owen, y nofelydd, ddaeth yno, i sôn am ei waith. Roedd yn ddiddorol clywed am ei  …Darllen mwy  »
Cangen Caerdydd
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Capel Methodist Cyncoed
7.30 2ail Nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg - Entrepreneuriaeth gyda Owen Saer
Hydref 9fed - Noson yng nghwmni Mari Rhys yn trafod Meddylgarwch
Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 13eg - 'Byd y Pwytho' gyda Marian Evans
Rhagfyr - Gwasanaeth Carolau y Rhanbarth
Rhagfyr 11eg - Coginio'r Nadolig gyda Beca Lyne-Pirkis

2019
Ionawr 8fed - Noson yng nghwmni Heddyr Gregory o Shelter Cymru
Chwefror 12fed - 'Menywod fy Machgendod' gan Cyril Jones
Mawrth 12fed - Mair Penry a'i Phobol
Ebrill 9fed - Yvonne Evans, Ei Phobol a'r Tywydd
Mai 14eg - Noson y Dysgwyr a Chyfarfod Cyffredinol
Mehefin 11eg - 'Troeon Trwstan' gyda R Alun Evans
Gorffennaf - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Heulwen Jones a Glenys Evans
Tyddyn, 44 Church Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2EA
02920 626 106
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249