Cangen Merched y Wawr Caerdydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Caerdydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Richards a Rhian Huws-Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Caerdydd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng ngofal Heulwen Jones a’i chyfeillion

Heulwen Jones a’i chyfeillion ddaeth i ddiddanu’r gangen ar 13 Rhagfyr. Roedd pob un o’r cantorion a’r cyfeilydd medrus, Marged, mewn siwmper Nadolig. Dyna lle roedd robin a phengwin, Santa,  …Darllen mwy  »

Dr Lisa Hurt yn ymweld â Changen Caerdydd

Cymrawd ymchwil ac arbenigwraig ar epidemioleg yw’r Dr Lisa Hurt, a ymwelodd â’r gangen ar 10 Ionawr. Mae’n hyddysg yn y maes hwn sydd o bwys mawr i iechyd cyhoeddus:  …Darllen mwy  »

Grŵp Darllen Merched y Wawr, Caerdydd

Dyma lun rhai o’r criw sy’n cwrdd unwaith y mis, ar y dydd Iau olaf, am 1.30 y prynhawn, yn Llyfrgell Penylan i drafod llyfrau o bob math. Daw’r rhain  …Darllen mwy  »

Caryl Roese yn sôn am Lwyau Serch

Llwyau Serch oedd pwnc anerchiad Caryl Roese ar nos Fawrth 12 Ebrill. Aelod o’r gangen yw Caryl, cerddor a chrefftwraig nodedig. Fe welwch sawl enghraifft o’i gwaith yn arddangosfa’r Hen  …Darllen mwy  »

Catrin Hall yn ymweld â Changen Caerdydd

Catrin Hall, Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru dros y De-ddwyrain oedd ein siaradwraig ym mis Chwefror. Disgrifiodd sut mae’r gwasanaeth yn ymateb i argyfyngau o fewn 3 munud i dderbyn  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Catrin Wooler

Trafod materion cyfoes o bwys mawr a hynny o safbwynt Gwasanaeth Erlyn y Goron  wnaeth Catrin Wooler yng nghyfarfod y gangen ar 12 Ionawr. Mae’n gyfrifol am yr adran sy’n  …Darllen mwy  »

Noson o gerddoriaeth yng nghwmni Steffan a Marged

Noson o gerddoriaeth fyw gafwyd ar 8 Rhagfyr a hynny gan artistiaid lleol, Steffan a Marged Jones, brawd a chwaer o Rydypennau. I gyfeiliant Marged ar y piano, cyflwynodd Steffan,  …Darllen mwy  »

Cyfarfod mis Hydref Cangen Caerdydd yng nghwmni Robert Evans

Y ffotograffydd, Robert Evans, o Abertawe, ymwelodd â’r gangen ar 13 Hydref. Magwyd e ym Moelfre, ar Ynys Môn, lle’r oedd ei dad yn ficer plwyf. Symudodd yn fachgen gyda’i  …Darllen mwy  »

Noson agoriadol Cangen Caerdydd yng nghwmni Llwyd Owen

Ymaelododd deugain yn aelodau o’r gangen yn y cyfarfod agoriadol ar 8 Medi. Llwyd Owen, y nofelydd, ddaeth yno, i sôn am ei waith. Roedd yn ddiddorol clywed am ei  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Caerdydd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Eglwys Methodist Cyncoed
  7.00 2ail Nos Fawrth y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nia Rhichards
  7 Stallcourt Avenue, Penylan, Caerdydd CF23 5AL
  02920 492 208
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Huws-Williams
  17 Llwyn y Grant Terrace, Penylan, Caerdydd CF23 9EW
  02920 493 222
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249