Cangen Merched y Wawr Caerfyrddin
Croeso i gangen Merched y Wawr Caerfyrddin. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Glenys Thomas a Mair Meredith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Plygain gan gangen Caerfyrddin

Nos Sul, Rhagfyr 15fed cynhaliodd cangen Merched y Wawr, Caerfyrddin ei Phlygain blynyddol yng nghapel Penuel.  Cymerwyd rhan gan aelodau capeli ‘r dref – Priordy, Heol Awst, Elim, Tabernacl, Penuel  …Darllen mwy  »

Rhannu taflenni Shwmae yn nhref Caerfyrddin

Bu aelodau Merched y Wawr  Caerfyrddin yn rhannu cardiau Shwmae ar ddydd Sadwrn Diwrnod Shwmae Sumae.

Cyflwyno elw’r Plygain i elusen Cadeirydd y Cyngor

Cangen Merched y Wawr Caerfyrddin yn cyflwyno siec o £500 i Meinir Hughes Griffiths ar gyfer Elusen Cadeirydd  Cyngor Sir Caerfyrddin – sef Llyfrau Llafar Cymru i’r Deillion a Gofal  …Darllen mwy  »
Cangen Caerfyrddin
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Yr Atom
7.00 2ail Nos Fercher y mis

Rhaglen 2019
Medi 11 - Rebecca Hayes - Cyfathrebu'n Effeithiol
Hydref 9 - Dr. Rhys Thomas - Ambiwlans Awyr Cymru
Tachwedd 6 - Bore Coffi yn y Capel Wesle
Rhagfyr 10 - Cinio Nadolig yn yr Hebog
Rhagfyr 15 - Y Plygain yng Nghapel Penuel

2020
Ionawr 8 - Sharon Jones - Cancr yr 'Ovary'
Chwefror 12 - Megan Williams - Cwiltio a Brodwaith
Mawrth 11 - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 8 - Eleri Twynog "Mewn Cymeriad"
Mai 13 - Gwibdaith yr Haf i'r Bontfaen ac ymweld a'r Ardd Berlysiau, gyda swper i ddilyn yn yr Arth

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Glenys Thomas
7 Rhosfa Mostyn, Caerfyrddin SA31 2AH
01267 235 385
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737