Cangen Merched y Wawr Caerfyrddin
Croeso i gangen Merched y Wawr Caerfyrddin. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eurwen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno elw’r Plygain i elusen Cadeirydd y Cyngor

Cangen Merched y Wawr Caerfyrddin yn cyflwyno siec o £500 i Meinir Hughes Griffiths ar gyfer Elusen Cadeirydd  Cyngor Sir Caerfyrddin – sef Llyfrau Llafar Cymru i’r Deillion a Gofal Canser Tenovus Gorllewin Cymru. Hyn oedd elw’r Plygain a gynhaliwyd yng Nhapel Heol Dwr ychydig cyn y Nadolig

Yn y llun, chwith i’r dde mae Rhian Evans, Olga Williams, Meinir Hughes Griffiths ac Eurwen Jones.

Yn y llun, chwith i’r dde mae Rhian Evans, Olga Williams, Meinir Hughes Griffiths ac Eurwen Jones.

 

Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Caerfyrddin
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Clwb Bowlio Caerfyrddin
7.00 2ail Nos Fercher y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eurwen Jones
24 Heol Pentremeurig, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 3ER
01267 235 438
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737