Cangen Merched y Wawr Caerfyrddin
Croeso i gangen Merched y Wawr Caerfyrddin. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Glenys Thomas a Mair Meredith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Plygain Caerfyrddin

Gwnaed elw o £700 ym Mhlygain blynyddol Merched y Wawr, Caerfyrddin a phenderfynwyd trosglwyddo’r elw i Hafan Glyd, Canolfan Dimentia, Caerfyrddin.

Dyma swyddogion y gangen, Mair Meredith, Rhian Jones, Meinir Hughes- Griffiths a Glenys Thomas yn cyflwyno ‘r siec i Marilyn Rees, y dirprwy reolwraig ac Emily Barresi a Gaynor Jones, y gofalwyr.

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Hydref

 • Cangen Caerfyrddin
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Yr Atom
  7.00 2ail Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 11 - Rebecca Hayes - Cyfathrebu'n Effeithiol
  Hydref 9 - Dr. Rhys Thomas - Ambiwlans Awyr Cymru
  Tachwedd 6 - Bore Coffi yn y Capel Wesle
  Rhagfyr 10 - Cinio Nadolig yn yr Hebog
  Rhagfyr 15 - Y Plygain yng Nghapel Penuel

  2020
  Ionawr 8 - Sharon Jones - Cancr yr 'Ovary'
  Chwefror 12 - Megan Williams - Cwiltio a Brodwaith
  Mawrth 11 - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 8 - Eleri Twynog "Mewn Cymeriad"
  Mai 13 - Gwibdaith yr Haf i'r Bontfaen ac ymweld a'r Ardd Berlysiau, gyda swper i ddilyn yn yr Arth

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Glenys Thomas
  7 Rhosfa Mostyn, Caerfyrddin SA31 2AH
  01267 235 385
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
  01267 238 682
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737