Cangen Merched y Wawr Caerfyrddin
Croeso i gangen Merched y Wawr Caerfyrddin. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Glenys Thomas a Mair Meredith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Plygain Caerfyrddin

Gwnaed elw o £700 ym Mhlygain blynyddol Merched y Wawr, Caerfyrddin a phenderfynwyd trosglwyddo’r elw i Hafan Glyd, Canolfan Dimentia, Caerfyrddin.

Dyma swyddogion y gangen, Mair Meredith, Rhian Jones, Meinir Hughes- Griffiths a Glenys Thomas yn cyflwyno ‘r siec i Marilyn Rees, y dirprwy reolwraig ac Emily Barresi a Gaynor Jones, y gofalwyr.

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Caerfyrddin
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Yr Atom
7.00 2ail Nos Fercher y mis

Rhaglen 2019
Medi 11 - Rebecca Hayes - Cyfathrebu'n Effeithiol
Hydref 9 - Dr. Rhys Thomas - Ambiwlans Awyr Cymru
Tachwedd 6 - Bore Coffi yn y Capel Wesle
Rhagfyr 10 - Cinio Nadolig yn yr Hebog
Rhagfyr 15 - Y Plygain yng Nghapel Penuel

2020
Ionawr 8 - Sharon Jones - Cancr yr 'Ovary'
Chwefror 12 - Megan Williams - Cwiltio a Brodwaith
Mawrth 11 - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 8 - Eleri Twynog "Mewn Cymeriad"
Mai 13 - Gwibdaith yr Haf i'r Bontfaen ac ymweld a'r Ardd Berlysiau, gyda swper i ddilyn yn yr Arth

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Glenys Thomas
7 Rhosfa Mostyn, Caerfyrddin SA31 2AH
01267 235 385
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737