Cangen Merched y Wawr Caergybi
Croeso i gangen Merched y Wawr Caergybi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rosemari Heaney

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Caergybi yn dathlu 50!

Un bore Mercher yn ddiweddar, a’r glaw yn bwgwth, bu nifer o’r aelodau ymgynnull ym Mharc y Dref, Caergybi a chynnal seremoni o blannu coeden i ddathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r Mudiad yn y Dref. Roedd y goeden yn rhodd gan Canolfan Arddio Pentre Berw a hwy hefyd oedd yn gyfrifol am y trefniadau i ddod a’r goeden i’r Parc. Roedd  y plac lechan wrth droed y goeden yn rhodd gan Mr Gareth Owen, Ymgymerwr, Y Fali a diolchwn yn ddiffuant iddynt am eu haelioni.

Llun: Aelodau’r gangen; Mrs Nia Jones, Is Lywydd y Rhanbarth; Mr Kevin Thomas, Maer y Dref;  Cynghorydd John Chorlton, a Richard Henderson , Clerc y Cyngor

Y lechen i gofio am yr achlysur.

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Caergybi
  Rhanbarth Môn
  Man Cyfarfod: Ysgoldy Capel Hyfrydle
  2.00 4ydd Prynhawn Mercher y mis


  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rosemari Heaney
  56 Cae Rhos, Caergybi, Ynys Môn LL65 2LF
  01407 763612 / 07974 366678
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gladys Pritchard
  Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
  01407 726 090
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Roberts
  Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
  01407 810 658
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883