Cangen Merched y Wawr Caernarfon
Croeso i gangen Merched y Wawr Caernarfon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon James a Joan Massey

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Caernarfon yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau cangen Caernarfon yn casglu sbwriel o amgylch yr ardal yn ddiweddar fel rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol. Dyma luniau ohonynt yn gweithio’n galed!  

Bowlio Deg Arfon

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan ym Mowlio Deg Arfon! Cangen Llanrug ddaeth yn gyntaf ac ail ar y noson. Cangen Deiniolen ddaeth yn drydydd. Jean Evans o Gangen Caernarfon  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma lun hyfryd o’r rhan fwyaf o aelodau Cangen Caernarfon ym Mis Chwefror 2017. Gari Wyn oeddy gwr gwadd am y noson, a siaradodd yn huawdl am Gymry Llundain. Tynnwyd  …Darllen mwy  »

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Caernarfon
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Adeilad yr Institiwt
  7.30 Ail Nos Fawrth y mis

  2018
  Medi 11eg - Noson Agoriadol yng nghwmni hwyliog Dewi Pws
  Hydref 9fed - Sefydlu Cwmni Glasu gydag Annwen Jones
  Tachwedd 13eg - Noson er cof am y 'Suffragetes' gyda Lowri Ifor

  2019
  Ionawr 8fed - Ein Trysorau Cudd
  Chwefror 12fed - 'Dyrchafaf fy Llygaid i'r Mynyddoedd' - John Grisdale a George Jones
  Mawrth 12fed - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 9fed - Yoga gyda Gwen Lasarus
  Mai 14eg - Adnabod ein Blodau Gwyllt gyda Bethan Wyn Jones
  Mehefin 11eg - Gwibdaith yr Haf; ymweld ag Amgueddfa Morwrol Llŷn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhiannon James
  18, Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 1LL
  01286 674 806
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Joan Massey
  66 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 1LL
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883