Cangen Merched y Wawr Caernarfon
Croeso i gangen Merched y Wawr Caernarfon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma lun hyfryd o’r rhan fwyaf o aelodau Cangen Caernarfon ym Mis Chwefror 2017. Gari Wyn oeddy gwr gwadd am y noson, a siaradodd yn huawdl am Gymry Llundain. Tynnwyd  …Darllen mwy  »

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Cangen Caernarfon
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Adeilad yr Institiwt
7.30 Ail Nos Fawrth y mis
Ysgrifennydd: Eiddwen Roberts
Rhif ffôn: 01286 238 410

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Marian Jones
Blaen-Ddol, Parc Muriau, Caernarfon, Gwynedd LL55 2YR
01286 676 096
Officer Photo
:
Officer Photo
Is – Lywydd:
Anwen Jones
Officer Photo
Trysorydd:
Alwena Lewis
Officer Photo
Te, blodau, raffl:
Wendon Davies
Officer Photo
Trefnydd tripiau:
Anwen Jones
Officer Photo
Trefnydd tripiau:
Joan Massey
Officer Photo
Dosbarthwr Y Wawr:
Margaret Roberts
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Gruffydd
6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB
01286 831 691
Officer Photo
Trysorydd:
Brenda Jones
Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL
01286 830 113
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 520 412