Cangen Merched y Wawr Caernarfon
Croeso i gangen Merched y Wawr Caernarfon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon James a Joan Massey

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bowlio Deg Arfon

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan ym Mowlio Deg Arfon! Cangen Llanrug ddaeth yn gyntaf ac ail ar y noson. Cangen Deiniolen ddaeth yn drydydd. Jean Evans o Gangen Caernarfon  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma lun hyfryd o’r rhan fwyaf o aelodau Cangen Caernarfon ym Mis Chwefror 2017. Gari Wyn oeddy gwr gwadd am y noson, a siaradodd yn huawdl am Gymry Llundain. Tynnwyd  …Darllen mwy  »

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Cangen Caernarfon
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Adeilad yr Institiwt
7.30 Ail Nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg - Noson Agoriadol yng nghwmni hwyliog Dewi Pws
Hydref 9fed - Sefydlu Cwmni Glasu gydag Annwen Jones
Tachwedd 13eg - Noson er cof am y 'Suffragetes' gyda Lowri Ifor

2019
Ionawr 8fed - Ein Trysorau Cudd
Chwefror 12fed - 'Dyrchafaf fy Llygaid i'r Mynyddoedd' - John Grisdale a George Jones
Mawrth 12fed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 9fed - Yoga gyda Gwen Lasarus
Mai 14eg - Adnabod ein Blodau Gwyllt gyda Bethan Wyn Jones
Mehefin 11eg - Gwibdaith yr Haf; ymweld ag Amgueddfa Morwrol Llŷn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhiannon James
18, Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 1LL
01286 674 806
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Joan Massey
66 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 1LL
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883