Cangen Merched y Wawr Capel Garmon
Croeso i gangen Merched y Wawr Capel Garmon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. Dyma luniau o fuddugwyr cystadlaethau y dartiau, gyrfa chwist cymar a dominos. Pob hwyl i chi fydd yn cystadlu ym Machynlleth fis nesaf!

Dartiau: Daeth Cangen Capel Garmon yn fuddugol

Dartiau: Cangen Carmel yn ail

Dartiau: Cangen Eglwysbach yn drydydd

Chwist: Cangen Eglwysbach ddaeth i’r brig

Dominos: Cangen Llanrwst ddaeth yn gyntaf

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Capel Garmon
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Neuadd Garth Garmon
7.00 Nos Fercher 1af y mis

Rhaglen 2019
Medi 4 - Tyfu Llysiau - Owain Roberts
Hydref 2 - Cadair yr Eisteddfod - Gwenan Jones
Tachwedd 6 - Martha Hughes Cannon - William Aaron
Rhagfyr 4 - Cinio Nadolig

2020
Chwefror 5 - Cwis - Marian a Nia
Mawrth 4 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Tudur Wyn
Ebrill 1 - Rhedeg Marathon Llundain - Jane Hughes
Mai 6 - Crefftau - Gwen Thomas
Mehefin 3 - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gwyneth Jones
Gwninger, Capel Garmon, Llanrwst LL26 0RE
01690 710 484
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nan Williams ag Anwen Hughes
Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
01492 640859 // 01492 640288
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883