Cangen Merched y Wawr Capel Iwan
Croeso i gangen Merched y Wawr Capel Iwan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jean Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith ddirgel i Casa del Cymru

Dyma luniau o ferched y wawr Capel Iwan yn mwynhau taith ddirgel i Casa del Cymru- ble cawsant gyfle i wneud ravioli ffres. Mae Casa del Cymru yn gwmni sydd yn gwneud pasta unigryw cartref. Mae’r uned wedi lleoli yn Horeb ger Llandysul.

Merched y wawr Capel Iwan yn mwynhau taith ddirgel i Casa del Cymru

Merched y wawr Capel Iwan yn mwynhau taith ddirgel i Casa del Cymru

Gweld pob cofnod
Cangen Capel Iwan
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd Gymunedol Capel Iwan
7.30 Nos Fercher 1af y mis

2018
Medi 5ed - Noson yng nghwmni Indeg Jameson, Ffisiotherapydd
Hydref 3ydd - Taith Ddirgel
Tachwedd 7fed - Gwneud Torch o Flodau gyda Ema Tomos
Rhagfyr 8fed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 9fed - Taith Bywyd gyda Geraint James, Awen Teifi
Chwefror 6ed - Coginio gyda Elonwy Davies
Mawrth 6ed - Dathlu Pen-blwydd y Gangen yn 50
Mawrth 9fed - Cinio'r Dathlu yng Ngwesty'r Llwyngwair, Trefdraeth
Ebrill 3ydd - Beiciau Gwaed gyda Phill Harries
Mai 1af - Trefnu Rhaglen
Mehefin 5ed - Taith Ddirgel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Jean Jones
Bryn, Capel Iwan, Castell Newydd Emlyn SA38 9LR
01559 371 938
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737