Cangen Merched y Wawr Capel Iwan
Croeso i gangen Merched y Wawr Capel Iwan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Helen Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith ddirgel i Casa del Cymru

Dyma luniau o ferched y wawr Capel Iwan yn mwynhau taith ddirgel i Casa del Cymru- ble cawsant gyfle i wneud ravioli ffres. Mae Casa del Cymru yn gwmni sydd yn gwneud pasta unigryw cartref. Mae’r uned wedi lleoli yn Horeb ger Llandysul.

Merched y wawr Capel Iwan yn mwynhau taith ddirgel i Casa del Cymru

Merched y wawr Capel Iwan yn mwynhau taith ddirgel i Casa del Cymru

Gweld pob cofnod
Cangen Capel Iwan
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Y Ganolfan, Capel Iwan
7.30 Nos Fercher 1af y mis

2019
Medi 4 - Elonwy Jones - Coginio
Hydref 2 - Taith Ddirgel
Tachwedd 6 - Janet Evans - Gwaith Llaw
Rhagfyr 7 - Cinio Nadolig - Llew Coch, Drefach, Felindre
Rhagfyr 11 - Linda Bowen a Diana Bowen - Crefft Nadoligaidd

2020
Ionawr 8 - Sian a Llinos - Clinig bach y wlad
Chwefror 5 - Robert Davies - milfeddyg
Mawrth 4 - Dathlu Gŵyl Ddewi, Mari Wyn
Ebrill 1 - Caroline Thomas - Origami
Mai 6 - Trefnu rhaglen
Mehefin - Taith Ddirgel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Helen Williams
Fferm Black Oak, Capel Iwan, Castell Newydd Emlyn SA38 9NE
01559 370 392
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737