Cangen Merched y Wawr Capel Newydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Capel Newydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Dewina George ac Ann Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Beryl George

Cael ein croesawu gan y Llywydd Cenedlaethol, Sandra Morris Jones oedd yn ddiddorol Yn ‘sgubor ffarm Penglais, bu cofrestru aelodau A chludo mae’r bysiau i Ganolfan y Celfyddydau.   Cyngerdd  …Darllen mwy  »

Cangen Capel Newydd yn cyflwyno siec i elusen

Cangen Capel Newydd yn cyflwyno siec o £875 i elusen Paul Sartori. Casglwyd yr arian wrth wneud Bore coffi, yn cynnwys raffl a stondinau.

“Croesi Pontydd” – penillion gan Beryl George

I Lanbed eleni eto Daeth Merched y Wawr i breswylio, Croeawyd ni gan Meryl ein Llywydd, A’r thema eleni oedd ‘Croesi Pontydd’. Ar ôl swper a chyfarch ein gili’, Daeth   …Darllen mwy  »
Cangen Capel Newydd - Rhanbarth Penfro
Man cyfarfod : Stafell Ddarllen, Capel Newydd – 7.30 y.h.

Rhaglen 2019 - 2020

2019

Medi 12fed - Te a Thrysor
Medi 20fed - Cyfarfod Blynyddol Rhanbarthol
Tachwedd 3ydd - Yng nghwmni Mr Frank Barnett
Tachwedd 7fed - Crefft Papur gyda Ann Howells
Tachwedd 8fed Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 11eg - Pwyllgor Rhanbarth - Ffynonngroes yn Festri Capel Ebenezeer

2020
Ionawr 9fed - Crefft - Y ddwy Ann
Chwefror 6ed - Straeon gan Lynn Thomas a Gareth Jones
Chwefror 10fed - Bea yn Festri Capel Nebo
Mawrth 5ed - Cawl - Caffi Beca
Ebrill - Taith i Myddfai
Ebrill 20fed - Pwyllgor Rhanbarth 0 Dinas yn Festri Tabor
Mai 7fed - Trefnu rhaglen blwyddyn nesaf

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Dewina George
Penwernddu, Abercych, Boncath, Sir Benfro SA37 OHE Pencoed, Capel Newydd, Sir Benfro SA37 OEH (01239 841 555)
01239 841 229
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Thomas
Pencoed, Capel Newydd, Sir Benfro SA37 OEH
01239 841 555
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730