Cangen Merched y Wawr Carmel
Croeso i gangen Merched y Wawr Carmel. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Maureen Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffair Aeaf 2018 – Par o Sanau

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwau par o sanau. Llongyfarchiadau i Eifiona Davies o gangen Penmachno a ddaeth i’r brig! Delyth Lewis, Cangen Llangwyryfon ddaeth yn 2il A Anwen Hughes o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Carmel yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »

Sioe Llanrwst 2014

             
Cangen Carmel
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Ystafell Gymunedol Melin y Coed
7.15 2ail Nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg - 'Gosod Blodau' yng nghwmni Susan Peters
Hydref 9fed - 'Cefndir a Diwylliant Siapan' yng nghwmni Noriko Vernon
Tachwedd 13eg - Sgwrs gan Saer Coed, Rhodri Owen
Tachwedd 30ain - (Nos Wener am 7:30yh) Gyrfa Chwist yng Nghanolfan Pentrefoelas
Rhagfyr 3ydd - 'Carolau'r Rhanbarth' dan ofal Cangen Penmachno am 7:00yh

2019
Ionawr 8fed - 'Trin Gwallt a Cholur' gyda Salon Tsunami
Chwefror 12fed - 'Alawon o'r Alban' yng nghwmni Hywel Williams
Mawrth 12fed - 'Dathlu Gŵyl Ddewi'
Ebrill 9fed - 'Pwy oedd Mrs Beeton?' yn nghwmni Ann Jones
Mai 14eg - Arddangos a Gweithgaredd Celf a Chrefft gyda Mari Lloyd
Mehefin 11eg - Gwibdaith - 'Ymweliad â Phont y Tŵr'

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL30 1SD
01492640 703
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883