Cangen Merched y Wawr Carmel
Croeso i gangen Merched y Wawr Carmel. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Maureen Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Carmel yn Casglu Sbwriel

Bu Mary, Gwenno, Prydwen a Anwen o gangen Carmel, rhanbarth Aberconwy yn brysur yn casglu sbwriel o amgylch yr ardal leol fel rhan o brosiect Meirwen Lloyd, y Llywydd Cenedlaethol.  …Darllen mwy  »

Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. Dyma luniau o fuddugwyr cystadlaethau y dartiau, gyrfa chwist cymar a dominos. Pob hwyl i chi fydd yn cystadlu ym  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Par o Sanau

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwau par o sanau. Llongyfarchiadau i Eifiona Davies o gangen Penmachno a ddaeth i’r brig! Delyth Lewis, Cangen Llangwyryfon ddaeth yn 2il A Anwen Hughes o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Carmel yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »

Sioe Llanrwst 2014

             
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Carmel
  Rhanbarth Aberconwy
  Man Cyfarfod: Ystafell Gymunedol Melin y Coed
  7.15 2ail Nos Fawrth y mis

  2018
  Medi 11eg - 'Gosod Blodau' yng nghwmni Susan Peters
  Hydref 9fed - 'Cefndir a Diwylliant Siapan' yng nghwmni Noriko Vernon
  Tachwedd 13eg - Sgwrs gan Saer Coed, Rhodri Owen
  Tachwedd 30ain - (Nos Wener am 7:30yh) Gyrfa Chwist yng Nghanolfan Pentrefoelas
  Rhagfyr 3ydd - 'Carolau'r Rhanbarth' dan ofal Cangen Penmachno am 7:00yh

  2019
  Ionawr 8fed - 'Trin Gwallt a Cholur' gyda Salon Tsunami
  Chwefror 12fed - 'Alawon o'r Alban' yng nghwmni Hywel Williams
  Mawrth 12fed - 'Dathlu Gŵyl Ddewi'
  Ebrill 9fed - 'Pwy oedd Mrs Beeton?' yn nghwmni Ann Jones
  Mai 14eg - Arddangos a Gweithgaredd Celf a Chrefft gyda Mari Lloyd
  Mehefin 11eg - Gwibdaith - 'Ymweliad â Phont y Tŵr'

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maureen Hughes
  Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL30 1SD
  01492640 703
  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maureen Hughes
  Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
  01492 640 703
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883