Cangen Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Vivien Lee

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Casnewydd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cangen Casnewydd a’r Cylch yn dathlu Deugain

Yn 1975, fe gychwynnodd Cangen Gwent o Ferched y Wawr yng Nghasnewydd.  Erbyn hyn, mae mwy nag un cangen yn yr hen Went, felly rhai blynyddoedd yn ôl, fe newidiwyd  …Darllen mwy  »
Cangen Casnewydd
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Capel Bethesda, Tŷ Du
7.30 2ail Nos Iau y mis

Medi 8 - ‘Ein gwyliau ni’ Ymaelodi a lluniaeth ysgafn
Hydref 13 - Nest Davies ‘ Atgofion Teuluol’
Tachwedd 10- Eluned Davies-Scott ‘Paratoi ar gyfer y Nadolig’
Rhagfyr 9 - Noson yng nghwmni aelodau Cymdeithas Cymry Casnewydd gyda Band Pres Tongwynlais Ebeneser
Ionawr 12 - Noson gyda’r Teulu Maher
Chwefror 9 - Brethyn Cartref ‘Ein dywediadau a’n tafodiaith ni’.
Mawrth 9 - Catrin Stevens ‘Lleisiau o lawr y Ffatri’
Ebrill 6 - Cyfarfod Blynyddol - Y Ganolfan Ddinesig am 7.15yh
Mai 11- Taith hanesyddol o gwmpas Penrhyn Gwyr gyda Rob Evans
Mehefin 8 - Allan am bryd o fwyd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Vivien Lee
17 Paxton Walk, Tŷ Du, Casnewydd NP10OAT
01633 894 896
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Shan Morgan
98 Heol Penylan, Penylan, Caerdydd CF23 5HX
02920 485 504
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249