Cangen Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Vivien Lee

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Siop a Siarad i’r Dysgwyr

Ar Chwefror y 16eg, bu aelodau Merched y Wawr Casnewydd a’r cylch yn cael hwyl yn arwain sesiwn ‘Siop a Siarad’ i’r dysgwyr yn ‘Cwtsh’. Mae’r gangen yn gyfrifol am  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Casnewydd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cangen Casnewydd a’r Cylch yn dathlu Deugain

Yn 1975, fe gychwynnodd Cangen Gwent o Ferched y Wawr yng Nghasnewydd.  Erbyn hyn, mae mwy nag un cangen yn yr hen Went, felly rhai blynyddoedd yn ôl, fe newidiwyd  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Casnewydd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Capel Bethesda, Tŷ Du
  7.30 2ail Nos Iau y mis

  2018
  Medi 13eg - Noson Gymdeithasol, Ymaelodi a lluniaeth ysgafn
  Hydref 11eg - Rhodri Matthews yn sôn am ei waith yn y Llyfrgell
  Tachwedd 8fed - Noson yng nghwmni Alun Wyn Bevan, 'Dyffryn Aman'
  Rhagfyr 14eg - Ymuno gyda Chymdeithas Cymry Casnewydd i ddathlu'r Nadolig yn Stow Park am 7:00yh

  2019
  Ionawr 10fed - Thomas Hughes o Fenter Iaith Casnewydd yn sôn am 'Arloeswyr Cynnar Casnewydd'
  Chwefror 14eg - Rhian Dafydd, Pennaeth Ysgol Gyfun Gwent Is-coed
  Mawrth 14eg - Dathlu Gŵyl Ddewi, Brethyn Cartref
  Ebrill 11eg - Cyfarfod Blynyddol
  Mai 9fed - Noson 'Caws a Gwin' i godi arian i'r gangen yng nghartref Eirlys
  Mehefin 13eg - Allan am bryd o fwyd

  Cawn gyfle yn ystod y flwyddyn i fynd i 'Superbowl'

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Vivien Lee
  17 Paxton Walk, Tŷ Du, Casnewydd NP10OAT
  01633 894 896
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249