Cangen Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Vivien Lee

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Siop a Siarad i’r Dysgwyr

Ar Chwefror y 16eg, bu aelodau Merched y Wawr Casnewydd a’r cylch yn cael hwyl yn arwain sesiwn ‘Siop a Siarad’ i’r dysgwyr yn ‘Cwtsh’. Mae’r gangen yn gyfrifol am y sesiynau unwaith bob mis.

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Casnewydd
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Capel Bethesda, Tŷ Du
7.30 2ail Nos Iau y mis

2018
Medi 13eg - Noson Gymdeithasol, Ymaelodi a lluniaeth ysgafn
Hydref 11eg - Rhodri Matthews yn sôn am ei waith yn y Llyfrgell
Tachwedd 8fed - Noson yng nghwmni Alun Wyn Bevan, 'Dyffryn Aman'
Rhagfyr 14eg - Ymuno gyda Chymdeithas Cymry Casnewydd i ddathlu'r Nadolig yn Stow Park am 7:00yh

2019
Ionawr 10fed - Thomas Hughes o Fenter Iaith Casnewydd yn sôn am 'Arloeswyr Cynnar Casnewydd'
Chwefror 14eg - Rhian Dafydd, Pennaeth Ysgol Gyfun Gwent Is-coed
Mawrth 14eg - Dathlu Gŵyl Ddewi, Brethyn Cartref
Ebrill 11eg - Cyfarfod Blynyddol
Mai 9fed - Noson 'Caws a Gwin' i godi arian i'r gangen yng nghartref Eirlys
Mehefin 13eg - Allan am bryd o fwyd

Cawn gyfle yn ystod y flwyddyn i fynd i 'Superbowl'

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Vivien Lee
17 Paxton Walk, Tŷ Du, Casnewydd NP10OAT
01633 894 896
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249