Cangen Merched y Wawr Castell Nedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Castell Nedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Lloyd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno clustogau i Ysbyty Castell Nedd Port Talbot

Dyma lun o Aferil Curtis, aelod o Ferched y Wawr Castell Nedd, yn cyflwyno clustogau mewn ffurf calon i Sister Lisa Thomas ac un o’i nyrsys ar Ward A yn Ysbyty  …Darllen mwy  »

Tweli Griffiths ‘Yn ei Chanol hi’

Bu aelodau Canghennau Merched y Wawr Castell Nedd ac Afan yn mwynhau noson yng nghwmni Tweli Griffiths yn Soar-Maesyrhaf, Castell Nedd, yn ddiweddar. Roedd hi’n sgwrs ddifyr am hanes Tweli ac  …Darllen mwy  »
Cangen Castell-Nedd
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Soar Maes yr Haf
7.00 Nos Fercher olaf o’r gloch y mis
Llywydd: Ann Swindale
Ysgrifennydd: Gwenda Lloyd
Rhif ffôn: 01792 862 956
Trysorydd: Janette Jones

Rhaglen 2017/18:
Medi 27 - Ymaelodi "Gwyliau Braf" Ann Swindale
Hydref 25 - Rôl y Fferyllydd - Meleri Mair Williams
Tachwedd 29 - Cinio Nadolig Gwesty Glyn Clydach 12.30 yp
Ionawr 31 - Noson Lawen gyda Geraint Roberts a'i ffrindiau
Chwefror 28 - Cinio Dydd Gwyl Dewi - Caffi Glan yr Afon Aberdulais 1.00yp
Mawrth 28 - "Di-flewyn ar Dafod - Y Pleser a'r Boen o Fod yn Adolygydd" Sioned Williams
Ebrill 25 - "Gwneud Basgedi Crôg" Brian Jones
Mai 23 - "Ymweliad â Chegin Gareth Richards" Bws o Fethania am 10.00 yb
Mehefin 27 - Te prynhawn. Cyfle i drefnu rhaglen am y dathlu aur

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gwenda Lloyd
52 Heol Castell-nedd, Rhos, Pontardawe, Abertawe SA8 3EB
01792 862 956
Officer Photo
Llywydd:
Jean Bowen
Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
01792 865 421
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catrin Stevens
10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
01792 893 410
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249