Cangen Merched y Wawr Cemaes
Croeso i gangen Merched y Wawr Cemaes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Beryl Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Cemaes yn dathlu 50

Cangen Cemaes Ynys Môn yn dathlu penblwydd yn 50 oed yn mis Medi 2019. Daeth ein Llywydd Cenedlaethol Meirwen Lloyd a’r Llywydd Rhanbarth Gladys Pritchard atom. Diolch iddynt am ddod.  …Darllen mwy  »
Cangen Cemaes
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Neuadd Bentref Cemaes
7.00 3ydd Nos Wener y mis

2018
Medi 21ain - Moes a Phryn a Noson Gymdeithasol
Hydref 19eg - Sgwrs a Ffilm, 'Cofio Hedd Wyn yn Fflandrys'
Tachwedd 16eg - Noson yng nghwmni Mandy Watkins
Rhagfyr 12fed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 18fed - Noson yng nghwmni Heulwen Dickinson a Quella
Chwefror 15fed - Hanes Edrica Huws a Lluniau Clytwaith
Mawrth - Cinio Gŵyl Ddewi
Ebrill 12fed - Hen Wraig Bryn Canaid gyda Bethan Wyn Jones
Mai 17eg - Noson yng nghwmni Valmai Rees Jones
Mehefin - I'w drefnu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Beryl Williams
Bryn Aber, 22, Y Fron, Cemaes, Ynys Môn LL67 OLW
01407 710 713
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883