Cangen Merched y Wawr Chwilog
Croeso i gangen Merched y Wawr Chwilog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enid Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Chwilog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cystadleuaeth Hwla Hwp Dwyfor

Llongyfarchiadau i Mem Owen a ddaeth yn fuddugol yng Nghystadleuaeth Hwla Hwp Dwyfor.
Cangen Chwilog
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Chwilog
7.30 3ydd Nos Fawrth y mis

2018
Medi 18ed – Brethyn Cartref
Hydref 16eg – Eifion ac Elisabeth Williams – Siapan
Tachwedd 20fed – Sonia Williams – Hyder mewn Lliw
Rhagfyr 18fed – Cinio Nadolig

2019
Ionawr 15fed – Bethan Llwyd – Gofalu am ein Hiechyd
Chwefror 19eg – Esyllt Maelor – Dysgwyr yn cymhathu
Mawrth 19eg – Dathlu Gŵyl Dewi – Rhys Glyn
Ebrill 16eg – Ffion Gwyn – Gweithdy Crefft
Mai 15fed – Rhiannon Parry ym Mhencaenewydd
Mai 21ain – Ann Elizabeth Williams – Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Mehefin 18fed – Gwibdaith
Mehefin 25ain – Cyfarfod Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Enid Jones
Erw Deg, 23 Stad Ty’n Rhos, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6TF
01766 819 260
Officer Photo
Llywydd:
Elizabeth Williams
Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
01758 750 280
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Morris
Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
01758 712 342
Officer Photo
Trysorydd:
Christine Jones
Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
01758 614 180
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883