Cangen Merched y Wawr Clydach
Croeso i gangen Merched y Wawr Clydach. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Annette Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Arddangosfa o hanes Cangen Clydach yn Llyfrgell Clydach

I ddathlu bod Merched y Wawr yn hanner cant eleni bu arddangosfa o hanes cangen Clydach yn Llyfrgell Clydach am wythnos.  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Clydach yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyflwyno clustogau a bagiau i Ysbyty Baglan

Mae merched Cangen Merched y Wawr Clydach sydd wedi bod yn brysur yn gwneud tua 30 o glustogau a bagiau ar gyfer merched sy’n cael llaw-driniaeth at gancr y fron.  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Gorffennaf

 • Cangen Clydach
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: Neuadd y Nant, Heol y Nant
  7.00 Trydydd Nos Fawrth o’r gloch y mis

  Llywydd: Elaine Waghorn
  Ysgrifennydd: Annette Hughes
  Rhif ffôn: 01792 843 440
  Trysoryddion: Heulwen Morgan ac Einir Watts-Rees
  Trefnydd Cymdeithasol: Mair Williams

  Merched y Wawr Cangen Clydach
  Rhaglen 2017/18

  Medi 19 - Ymaelodi a chymdeithasu. Bwffe yng ngofal Brenda Evans, ein Cyn Lywydd. "Edrych nôl ac Edrych Mlân"
  Hydref 17 - Ffasiwn gyda Siop Jane o Bontardawe (criw Ardal Trebannws/Heol Pontardawe)
  Nos Wener Tachwedd 10 - Cwis hwyl - New Lodge, Gorseinon - 7-9 o'r gloch
  Nos Fawrth Tachwedd 14 - Sioe 'Kate' - seiliedig ar fywyd Kate Roberts. Actores: Carys Gwilym. Dan nawdd cynllun Noson Allan - Canolfan y Celfyddydau. Tocyn £5 i aelodau
  Gwener Rhagfyr 15 - Bore Coffi. Dathlu gyda phlant Gellionnen
  Ionawr 16 - Dr Steve Thompson. "Canu'r Cwm - Baledi Cwm Tawe" (Criw canol Clydach)
  Chwefror 20 - "Pethau Olyv" (Criw Kingrosia)
  Mawrth 10fed - Cwrs Crefft y De
  Mawrth 20fed - "Donald Treharne, Pontarddulais - Crud i greadigrwydd" (Criw Glais/Y Deri)
  Ebrill 14: Gwesty'r Emlyn - Cinio'r Llywydd
  Ebrill 17 - "Gemwaith Nia Clement" (Criw Craig Cefn Parc/Ynystawe)
  Mai 19 - Gwyl Haf Machynlleth. Taith i'w threfnu.
  Mehefin 19 - "Sioned Williams - Diflewyn ar dafod - y pleser a'r boen o fod yn adolygydd" (Criw'r Swyddogion)  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Annette Hughes
  Llawr y Fesen, 53 Oakwood Drive, Clydach,Abertawe SA8 4DF
  01792 843 440
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jean Bowen
  Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
  01792 865 421
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Stevens
  10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
  01792 893 410
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249