Cangen Merched y Wawr Clydach
Croeso i gangen Merched y Wawr Clydach. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Annette Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Arddangosfa o hanes Cangen Clydach yn Llyfrgell Clydach

I ddathlu bod Merched y Wawr yn hanner cant eleni bu arddangosfa o hanes cangen Clydach yn Llyfrgell Clydach am wythnos.  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Clydach yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyflwyno clustogau a bagiau i Ysbyty Baglan

Mae merched Cangen Merched y Wawr Clydach sydd wedi bod yn brysur yn gwneud tua 30 o glustogau a bagiau ar gyfer merched sy’n cael llaw-driniaeth at gancr y fron.  …Darllen mwy  »
Cangen Clydach
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Neuadd y Nant, Heol y Nant
7.00 3ydd Nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg: Noson Ymaelodi. Bwffe gan Christine Evans
Edrych nôl ac edrych mlaen a chymdeithasu

Hydref 16eg: Gwenda Owen
Te a rhodd: Ardal Trebannws/ Heol Pontardawe

Tachwedd 9ed - Cwis Hwyl Cenedlaethol yn y New Lodge, Gorseinon

Tachwedd 20ed: “Rhywbeth gwerthfawr i fi”. (Aelodau)
Jo Partridge crefftwraig gwydr lliw
Te a rhodd: Glais/ Deri

Rhagfyr (dyddiad i’w drefnu)
Plant Gellionnen
Casglu : Fy hoff resait

2018
Ionawr 15ed: Gwaith yr elusen Hafal
Alun Davies, Craig Cefn Parc
Te a rhodd: Canol Clydach

Chwefror 19eg: Rhisiart Arwel, Gitarydd proffesiynol
Te a rhodd: Kingrosia

Mawrth 16eg: Cinio Llywydd y de yng Ngwesty’r Cliff, Gwbert, Aberteifi

Mawrth 19eg: Cofio Abiah / Merched Clydach, casglu lluniau, atgofion
Te a rhodd: Glais/ Y Deri

Ebrill 6ed: Cwrs Crefft yng Ngwesty'r Tyglyn

Ebrill 16eg: Don Treharne, Pontarddulais - Crud i Greadigrwydd
Te a rhodd: Craig Cefn Parc/ Ynystawe

Mai 18ed: Gŵyl Haf Machynlleth

Mai 21ain: Taith i Dreorci a Sgwrs gan Branwen Cennard

Mehefin 18ed: Arddangosfa gan JACOS
Te a rhodd: Y swyddogionHoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Annette Hughes
Llawr y Fesen, 53 Oakwood Drive, Clydach,Abertawe SA8 4DF
01792 843 440
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249