Cangen Merched y Wawr Clydach
Croeso i gangen Merched y Wawr Clydach. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Annette Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Clydach yn Croesawu Branwen Cennard

Noson ddifyr yn gwrando ar Branwen Cennard yn sôn am dri hoff wrthrych gan gysylltu hwy â’i bywyd prysur.

Arddangosfa o hanes Cangen Clydach yn Llyfrgell Clydach

I ddathlu bod Merched y Wawr yn hanner cant eleni bu arddangosfa o hanes cangen Clydach yn Llyfrgell Clydach am wythnos.  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Clydach yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyflwyno clustogau a bagiau i Ysbyty Baglan

Mae merched Cangen Merched y Wawr Clydach sydd wedi bod yn brysur yn gwneud tua 30 o glustogau a bagiau ar gyfer merched sy’n cael llaw-driniaeth at gancr y fron.  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Gorffennaf

 • Cangen Clydach
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: Neuadd y Nant, Heol y Nant
  7.00 3ydd Nos Fawrth y mis

  2018
  Medi 11eg: Noson Ymaelodi. Bwffe gan Christine Evans
  Edrych nôl ac edrych mlaen a chymdeithasu

  Hydref 16eg: Gwenda Owen
  Te a rhodd: Ardal Trebannws/ Heol Pontardawe

  Tachwedd 9ed - Cwis Hwyl Cenedlaethol yn y New Lodge, Gorseinon

  Tachwedd 20ed: “Rhywbeth gwerthfawr i fi”. (Aelodau)
  Jo Partridge crefftwraig gwydr lliw
  Te a rhodd: Glais/ Deri

  Rhagfyr (dyddiad i’w drefnu)
  Plant Gellionnen
  Casglu : Fy hoff resait

  2018
  Ionawr 15ed: Gwaith yr elusen Hafal
  Alun Davies, Craig Cefn Parc
  Te a rhodd: Canol Clydach

  Chwefror 19eg: Rhisiart Arwel, Gitarydd proffesiynol
  Te a rhodd: Kingrosia

  Mawrth 16eg: Cinio Llywydd y de yng Ngwesty’r Cliff, Gwbert, Aberteifi

  Mawrth 19eg: Cofio Abiah / Merched Clydach, casglu lluniau, atgofion
  Te a rhodd: Glais/ Y Deri

  Ebrill 6ed: Cwrs Crefft yng Ngwesty'r Tyglyn

  Ebrill 16eg: Don Treharne, Pontarddulais - Crud i Greadigrwydd
  Te a rhodd: Craig Cefn Parc/ Ynystawe

  Mai 18ed: Gŵyl Haf Machynlleth

  Mai 21ain: Taith i Dreorci a Sgwrs gan Branwen Cennard

  Mehefin 18ed: Arddangosfa gan JACOS
  Te a rhodd: Y swyddogion  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Annette Hughes
  Llawr y Fesen, 53 Oakwood Drive, Clydach,Abertawe SA8 4DF
  01792 843 440
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249