Cangen Merched y Wawr Clydach
Croeso i gangen Merched y Wawr Clydach. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Annette Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Arddangosfa o hanes Cangen Clydach yn Llyfrgell Clydach

I ddathlu bod Merched y Wawr yn hanner cant eleni bu arddangosfa o hanes cangen Clydach yn Llyfrgell Clydach am wythnos.  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Clydach yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyflwyno clustogau a bagiau i Ysbyty Baglan

Mae merched Cangen Merched y Wawr Clydach sydd wedi bod yn brysur yn gwneud tua 30 o glustogau a bagiau ar gyfer merched sy’n cael llaw-driniaeth at gancr y fron.  …Darllen mwy  »
Cangen Clydach
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Neuadd y Nant, Heol y Nant
7.00 Trydydd Nos Fawrth o’r gloch y mis

Merched y Wawr Cangen Clydach
Rhaglen 2017/18

Medi 19 - Ymaelodi a chymdeithasu. Bwffe yng ngofal Brenda Evans, ein Cyn Lywydd. "Edrych nôl ac Edrych Mlân"
Hydref 17 - Ffasiwn gyda Siop Jane o Bontardawe (criw Ardal Trebannws/Heol Pontardawe)
Nos Wener Tachwedd 10 - Cwis hwyl - New Lodge, Gorseinon - 7-9 o'r gloch
Nos Fawrth Tachwedd 14 - Sioe 'Kate' - seiliedig ar fywyd Kate Roberts. Actores: Carys Gwilym. Dan nawdd cynllun Noson Allan - Canolfan y Celfyddydau. Tocyn £5 i aelodau
Gwener Rhagfyr 15 - Bore Coffi. Dathlu gyda phlant Gellionnen
Ionawr 16 - Dr Steve Thompson. "Canu'r Cwm - Baledi Cwm Tawe" (Criw canol Clydach)
Chwefror 20 - "Pethau Olyv" (Criw Kingrosia)
Mawrth 10fed - Cwrs Crefft y De
Mawrth 20fed - "Donald Treharne, Pontarddulais - Crud i greadigrwydd" (Criw Glais/Y Deri)
Ebrill 14: Gwesty'r Emlyn - Cinio'r Llywydd
Ebrill 17 - "Gemwaith Nia Clement" (Criw Craig Cefn Parc/Ynystawe)
Mai 19 - Gwyl Haf Machynlleth. Taith i'w threfnu.
Mehefin 19 - "Sioned Williams - Diflewyn ar dafod - y pleser a'r boen o fod yn adolygydd" (Criw'r Swyddogion)Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Annette Hughes
Llawr y Fesen, 53 Oakwood Drive, Clydach,Abertawe SA8 4DF
01792 843 440
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249