Cangen Merched y Wawr Corwen
Croeso i gangen Merched y Wawr Corwen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Corwen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên. Mae 22 aelod yn y gangen ond nid oedd pawb yn bresennol.
Cangen: Corwen
Lleoliad: Festri Capel Seion
7:00 3ydd Nos Fercher

2018
Medi 19eg - 'Hwyl yr Hen 'Steddfodau' gyda Buddug Medi
Hydref 17eg - Noson yng nghwmni Tomos Hughes, Swyddog Cymunedol Achub Calon y Dyffryn
Tachwedd 21ain - 'Dyn Pren' gyda Les Symonds
Rhagfyr 19eg - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 16eg - Crefftwaith gyda Angharad Rhys
Chwefror 20fed - Gwau hefo Gweill gyda Ann Williams
Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 17eg - 'Byw yn Iach' gyda Eirian Lloyd Jones
Mai 15ed - Garddio gyda Gareth Griffiths
Mehefin 26ain - Ymweld â Phont y Tŵr yng nghwmni Sioned a Swper i ddilyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Marian Thomas
Fron Heulwen, Ty’n y Cefn, Corwen, Sir Ddinbych LL21 OER
01490 412 579
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362