Cangen Merched y Wawr Cricieth
Croeso i gangen Merched y Wawr Cricieth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Millar

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Chwaraeon Dwyfor 2018

Dyma luniau buddugwyr noson Chwaraeon Dwyfor 2018. Llongyfarchiadau i bawb!      

Aelodau Cricieth yn mwynhau’r bowlio

Rhai o aelodau cangen Cricieth yn barod i fowlio deg.
Cangen Cricieth
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Festri Capel y Traeth Cricieth
7.15 2ail Nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg – Ken Brassill ‘Charles Darwin yng Ngogledd Cymru’
Hydref 9fed – Alun Price ‘Cadeiriau Eisteddfodol’
Tachwedd 13eg – Olwen a Wyn Jones ‘Teulu Ty’n Braich’
Rhagfyr 4ydd – Parti Nadolig yng Ngwesty’r Afr

2019
Ionawr 8fed – Myfanwy a Thomas Gloster ‘Gwneud Crochenwaith’
Chwefror 12fed – Joyce Jones a’i ffrindiau ‘Beth am greu?’
Mawrth 12fed – Meinir Gwilym Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 9fed – Cwmni hufen ia – Glasu
Mai 14eg – Haf Llewelyn ‘Ambell Stori’
Mehefin 12fed – Dydd Mercher i'w drefnu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Millar
Llys Awel, Ffordd Porthmadog, Cricieth, Gwynedd LL52 OHP
01766 523 121
Officer Photo
Llywydd:
Elizabeth Williams
Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
01758 750 280
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Morris
Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
01758 712 342
Officer Photo
Trysorydd:
Christine Jones
Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
01758 614 180
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883