Cangen Merched y Wawr Crymych
Croeso i gangen Merched y Wawr Crymych. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elizabeth John

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod – Clwb Rygbi Crymych – am 1.00y.p. neu 7.00y.h. yn ol y rhaglen
â
Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 1af – Ffair Fwyd Crymych.
Medi 14eg – Sioe Cica "Hwyl a Haul" Preseli.
Medi 29ain - Taith i Gaerdydd trwy garedigrwydd cangen Capel Newydd

Hydref 5ed – Cinio'r Rhanbarth, Llwyngwair Gwyl Bro Preseli
Gŵyl Bro Preseli.
Hydref 12fed – Cyngerdd Dafydd Iwan
Hydref 17/18a – Cyflwyniad Cwmni Theatr Bro Preseli

Tachwedd 8fed – Eirwen Robinson, Rhyd Caernarfon
Gwaith Llaw 1-3 y prynhawn.
Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol

Rhagfyr 13 eg – Cinio Nadolin 12.00 o'r gloch Saluatation Inn.

2019
Ionawr 110fed– Gwraig wadd Llinos Penfold yn son am Nepal 7 o'r gloch
Chwefror 15fed – Gaynor Jenkins 1-3 y prynhawn - Ymweliad a bedd teuluol yn Ffrainc

Mawrth 14eg – Cawl yn y Crymych Arms.
Mawrth 16eg - Cinio'r Llywydd Gwesty'r Cliff Aberteifi

Ebrill 11eg – Y siaradwraig wadd Emma Thomas Pethau'r Pasg.
Mai 9fed – Ty Cregin 11 y bore - Cinio Ty te Cenarth £10.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Yvonne Vaughan
Dyffryn Villa, Crymych, Sir Benfro SA41 3RR
01239 831 351
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730