Cangen Merched y Wawr Crymych
Croeso i gangen Merched y Wawr Crymych. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elizabeth John

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod – Clwb Rygbi Crymych – am 1.00y.p. neu 7.00y.h. yn ol y rhaglen
â
Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 6-8 - Penwythnos Preswyl Bangor
Medi 14eg - Sioe Cica "Hwyl a Haul" Preseli
Medi 20fed - Cinio'r Pwyllgor Rhanbarth, Llwyngwair
Hydref 3ydd - Gyda Capel Newydd i wrnado ar Frank Bennett. Gŵyl Bro Preseli
Hydref 5ed - Cwmni Bro Preseli - Niclas y Glais
Hydref 17eg - Darlith FLynyddol - Myrddin ap Dafydd
Tachwedd 8fed - Cwis Hwyl Cenedlaehtol
Tachwedd 14eg Gwawr James, Coginio
Rhagfyr 14eg - Cinio Nadolig 12.00 o'r gloch - Clwb golff Aberteifi

2020
Ionawr 9fed - Noson yng nghwmni Bethan Davies, Pantithel
Chwefror 13eg - Ymarfer corff yn y gadair gyda Sara Edwards
Mawrth 11eg Cawl yng Nghanolfan Hermon gyda'r Clwb Gwawr
Mawrth 19eg - Cawl amser cinio Crymmych Arms
Mawrth 28ain - Cinio'r Llywydd yn Nantyffin
Ebrill 9fed - Taith i Waffles Tregroes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Yvonne Vaughan
Dyffryn Villa, Crymych, Sir Benfro SA41 3RR
01239 831 351
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730