Cangen Merched y Wawr Cwm Rhymni
Croeso i gangen Merched y Wawr Cwm Rhymni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jenni Jones-Annetts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cwm Rhymni yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Cwm Rhymni
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Amrywiol - Capel Bethel Caerffili ac Ysgol Pennalltau Ystrad Mynach
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

Medi 21 - Croeso’n ôl! - Bethel Caerffili
Hydref 19 - Ymweld â stiwdio ac Oriel Gelf Anthony Evans -11yb. 44 Heol Morgannwg, Treganna, Caerdydd
Tachwedd 16 - Noson yng nghwmni Côr yr Einion.- Bethel
Ionawr 18 - Branwen Cennard- Ysgol Penallte
Chwefror 15 - Cinio Santes Dwynwen / Gŵyl Ddewi
Mawrth 15 - Eirian Thomas – gwaith ffelt. Sesiwn ymarferol.
Ebrill 26 - cyfarfod Blynyddol am 7. Cacen a chlonc wedyn-Ysgol Penallte
Mai 17 - Linda White – ‘Cwiltio’- Bethel
Mehefin 17 - Taith Flynyddol trwy’r dydd
Gorffennaf 19 - Ymweld â gardd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Jenni Jones-Annetts
4 heol y Dreflan, Caerffili CF83 3ES
02920 868 236
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249