Cangen Merched y Wawr Cwm Rhymni
Croeso i gangen Merched y Wawr Cwm Rhymni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jenni Jones-Annetts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cwm Rhymni yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Cwm Rhymni
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Amrywiol - Capel Bethel Caerffili ac Ysgol Pennalltau Ystrad Mynach
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg (7.30yh) - Tonyfelin - Noson anffurfiol a lluniaeth ysgafn.
Hydref 16eg (Nos Fawrth am 7.00yh) - Clwb Rygbi Ystrad Mynach - Noson yng nghwmni Grŵp Iwcelele'r Cwm
Tachwedd 21ain (7.00yh) - Penalltau - Priodas ei mab yng ngwlad Thai gan Gwyneth Davies
Rhagfyr 12fed (3.00yp) - Hillcrest - Ymweliad Nadoligaidd â gardd Hillcrest

2019
Ionawr 16eg (7.00yh) - Penalltau - Hanes Rhyddfreinio Menywod - Y Swffragetiaid! gan Dr Elin Jones
Chwefror 20fed - (7.00yh) - Tonyfelin - Noson yng nghwmni'r Bardd Coronog, Cyril Jones
Mawrth 20fed (7.00yh) - Parc Manor - Cinio dathlu ein dengmlwyddiant fel cangen ac arddangosfa
Ebrill 17eg (7.30yh) - Bethel Caerffili - Haf Weighton yn cyflwyno a disgrifio'i gwaith celf cain
Mai 15ed (2.00yp) - Nantgarw - Ymweliad â chrochendy Nantgarw
Gorffennaf 17eg (11.00yb) - Caerdydd - Ymweliad â Orielau Celf Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Jenni Jones-Annetts
4 heol y Dreflan, Caerffili CF83 3ES
02920 868 236
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249