Cangen Merched y Wawr Cwm Rhymni
Croeso i gangen Merched y Wawr Cwm Rhymni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jenni Jones-Annetts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Cwm Rhymni yn cyfarfod

Dosbarthu rhifyn newydd y Wawr. Clonc ond cadw pellter cymdeithasol ym Mharc Penalltau.

Hwyl yr Ŵyl Tŷ Tredegar – Cangen Cwm Rhymni

Pwy sy yn y llun? Pwy sy yn y portread? Pwy yw hi? A hi?                      

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cwm Rhymni yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Cwm Rhymni
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Amrywiol - Capel Bethel Caerffili ac Ysgol Pennalltau Ystrad Mynach
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Siân Griffiths
Crud yr Alaw, 14 Heol Martin, Caerffili, CF38 1EJ
02920 889 295
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249