Cangen Merched y Wawr Cyffordd Llandudno
Croeso i gangen Merched y Wawr Cyffordd Llandudno. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Dilys H. Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cyffordd Llandudno yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cyffordd Llandudno yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  
Cangen Cyffordd Llandudno
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Ysgoldy Capel Coffa
7.00 3ydd Nos Wener y mis

2018
Medi 21ain - Noson yng nghwmni Dr. Berwyn Owen, Prif Fferyllydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
Hydref 19eg - 'Dawns i Bawb'
Tachwedd 16eg - Noson yng nghwmni Rhiannon Roberts, Y Siop Flodau
Rhagfyr 21ain - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 18fed - 'Brethyn Cartre'
Chwefror 22ain - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 15fed - Noson y Dysgwyr
Ebrill 12fed - 'Ar fy Meic' gyda Cath Williams
Mai 17eg - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 21ain - Ymweld â'r Bad Achub yn Llandudno a swper i ddilyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Dilys H. Williams
12 Coed y Glyn, Llandudno, Sir Conwy LL30 1JL
01492 581 439
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883