Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Aeron. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Heulwen Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian Mair Kitchener Davies

Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda  …Darllen mwy  »

Cangen Cylch Aeron yn nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets

Dyma lun o Ferched y Wawr Cylch Aeron yng nghwmni Elin Jones AC yng Ngarnifal Aberaeron eleni. Gwisgodd 18 o ferched y gangen i nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Tarian Cynnydd Aelodaeth Newydd

Swyddogion y rhanbarth –  Megan Jones (Llywydd), Margaret James ( Trysorydd) a Mairwen Williams ( Ysgrifennydd) yn derbyn ail darian Goffa’r diweddar Mair Kitchener Davies gan Sandra Lake, Llywydd cangen  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Cylch Aeron
  Man cyfarfod : Festri Capel Tabernacl Aberaeron – 7.30.y.h.

  Rhaglen 2016-17
  Medi 14 – Noson Agoriadol – Nerys Lloyd yn galw am siec i Ymchwil Cancr. Stondin amrywiol yng ngofal Enidwen Jones. Gemau Bwrdd.
  Medi 21 – Ymweld â “Celtic Wines” yn Henllan erbyn 6.00 a swper i ddilyn yn ‘La Calabria ‘ Ffostrasol
  Hydref 26 – “Bywyd yn Saudi Arabia “ – Diane Smith.
  Tachwedd 11 – Cwis Cenedlaethol – Tyglyn Aeron.
  Tachwedd 23 – Amanda – noson o amrywiol grefftau ar gyfer y Nadolig.
  Rhagfyr 10 – Cinio Nadolig yng Ngwesty Nanteos, ger Aberystwyth.
  Rhagfyr – Gwasanaeth Nadolig yng Nghartref Min-y-môr.

  2017
  Ionawr 25 – Noson yng nghwmni Sulwyn Thomas. Gwahodd Merched y Wawr Tregaron a Gorsgoch.
  Chwefror 22 – Dathlu Gwyl Dewi yng Ngwesty’r Plu, Aberaeron. Gwr gwâdd – Jon Meirion.
  Mawrth 22 – Noson o adloniant gan Siw Hughes a’r grwp Malomo.
  Ebrill 5 – Noswaith yn y Goedwig, Llambed gyda Gareth Richards. Arddangosfa ar y thema
  ‘Y Pasg’ ac yna gwledda.
  Ebrill 22 – Cinio Llywydd y De a Dathlu’r Aur yn Crug Glas, Penfro.
  Ebrill 29 – Taith Ddirgel.
  Mai 12 – Dramau yng nghwmni Licoris Olsorts a Doli Mixture yng ngofal Sion Pennant yn Neuadd Llanarth.
  Mehefin 19-23 – Arddangosfa Aur yn y Parc, Bala.
  Medi 8-10 – Penwythnos Dathlu’r Aur yn Aberystwyth.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Heulwen Davies
  Dolafon, Maesymeillion, Aberaeron, Ceredigion SA46 ODF
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103