Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron
Avatar Heulwen Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian Mair Kitchener Davies

Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda  …Darllen mwy  »

Cangen Cylch Aeron yn nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets

Dyma lun o Ferched y Wawr Cylch Aeron yng nghwmni Elin Jones AC yng Ngarnifal Aberaeron eleni. Gwisgodd 18 o ferched y gangen i nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Tarian Cynnydd Aelodaeth Newydd

Swyddogion y rhanbarth –  Megan Jones (Llywydd), Margaret James ( Trysorydd) a Mairwen Williams ( Ysgrifennydd) yn derbyn ail darian Goffa’r diweddar Mair Kitchener Davies gan Sandra Lake, Llywydd cangen  …Darllen mwy  »
Cangen Cylch Aeron
Man cyfarfod : Festri Capel Tabernacl Aberaeron – 7.30.y.h.

Rhaglen 2018 - 2019

2018

Medi 26ain - Noson Agoriadol - Gemau Cenedlaethol
Stondin amrywiol i godi arian i'r Gangen

Hydref 28ain - Noson Lawen MyW - Neuadd Goffa Aberaeron
Elw at elusennau lleol

Tachwedd 24ain - Gŵr Gwadd - Dr Rhys Thomas
'Bywyd Fet yn Afganistan'

Rhagfyr 8fed - Cinio Nadolig yng Nghastell Malgwyn, Llechryd

Rhagfyr - Gwasanaeth Nadolig yng Nghartref Min y Môr

2019
Ionawr 31ain - Ffitrwydd gyda Catrin Adlum

Chwefror 27ain - Dathlu Gŵyl ein Nawddsant yn y Blue Bell, Cei Newydd
Gwraidd Wadd - Hazel Thomas

Mawrth - Dyddiad i'w gadarnhau
Dilys Jones - R.L ar Fferm Penwenallt - 1916 - 1932

Ebrill 27ain - Gwibdaith a the prynhawn i ddilyn

Mai 18fed - Gŵyl Haf Merched y Wawr

Mehefin - Bowlio yng Nglwb Chwaraeon Aberaron

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Heulwen Davies
Dolafon, Maesymeillion, Aberaeron, Ceredigion SA46 ODF
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285