Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Aeron. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Heulwen Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian Mair Kitchener Davies

Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda  …Darllen mwy  »

Cangen Cylch Aeron yn nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets

Dyma lun o Ferched y Wawr Cylch Aeron yng nghwmni Elin Jones AC yng Ngarnifal Aberaeron eleni. Gwisgodd 18 o ferched y gangen i nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Tarian Cynnydd Aelodaeth Newydd

Swyddogion y rhanbarth –  Megan Jones (Llywydd), Margaret James ( Trysorydd) a Mairwen Williams ( Ysgrifennydd) yn derbyn ail darian Goffa’r diweddar Mair Kitchener Davies gan Sandra Lake, Llywydd cangen  …Darllen mwy  »
Cangen Cylch Aeron
Man cyfarfod : Festri Capel Tabernacl Aberaeron – 7.30.y.h.

Rhaglen 2016-17
Medi 14 – Noson Agoriadol – Nerys Lloyd yn galw am siec i Ymchwil Cancr. Stondin amrywiol yng ngofal Enidwen Jones. Gemau Bwrdd.
Medi 21 – Ymweld â “Celtic Wines” yn Henllan erbyn 6.00 a swper i ddilyn yn ‘La Calabria ‘ Ffostrasol
Hydref 26 – “Bywyd yn Saudi Arabia “ – Diane Smith.
Tachwedd 11 – Cwis Cenedlaethol – Tyglyn Aeron.
Tachwedd 23 – Amanda – noson o amrywiol grefftau ar gyfer y Nadolig.
Rhagfyr 10 – Cinio Nadolig yng Ngwesty Nanteos, ger Aberystwyth.
Rhagfyr – Gwasanaeth Nadolig yng Nghartref Min-y-môr.

2017
Ionawr 25 – Noson yng nghwmni Sulwyn Thomas. Gwahodd Merched y Wawr Tregaron a Gorsgoch.
Chwefror 22 – Dathlu Gwyl Dewi yng Ngwesty’r Plu, Aberaeron. Gwr gwâdd – Jon Meirion.
Mawrth 22 – Noson o adloniant gan Siw Hughes a’r grwp Malomo.
Ebrill 5 – Noswaith yn y Goedwig, Llambed gyda Gareth Richards. Arddangosfa ar y thema
‘Y Pasg’ ac yna gwledda.
Ebrill 22 – Cinio Llywydd y De a Dathlu’r Aur yn Crug Glas, Penfro.
Ebrill 29 – Taith Ddirgel.
Mai 12 – Dramau yng nghwmni Licoris Olsorts a Doli Mixture yng ngofal Sion Pennant yn Neuadd Llanarth.
Mehefin 19-23 – Arddangosfa Aur yn y Parc, Bala.
Medi 8-10 – Penwythnos Dathlu’r Aur yn Aberystwyth.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Heulwen Davies
Dolafon, Maesymeillion, Aberaeron, Ceredigion SA46 ODF
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103