Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron
Avatar Heulwen Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian Mair Kitchener Davies

Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda  …Darllen mwy  »

Cangen Cylch Aeron yn nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets

Dyma lun o Ferched y Wawr Cylch Aeron yng nghwmni Elin Jones AC yng Ngarnifal Aberaeron eleni. Gwisgodd 18 o ferched y gangen i nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Tarian Cynnydd Aelodaeth Newydd

Swyddogion y rhanbarth –  Megan Jones (Llywydd), Margaret James ( Trysorydd) a Mairwen Williams ( Ysgrifennydd) yn derbyn ail darian Goffa’r diweddar Mair Kitchener Davies gan Sandra Lake, Llywydd cangen  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Cylch Aeron
  Man cyfarfod : Festri Capel Tabernacl Aberaeron – 7.30.y.h.

  Rhaglen 2018 - 2019

  2018

  Medi 26ain - Noson Agoriadol - Gemau Cenedlaethol
  Stondin amrywiol i godi arian i'r Gangen

  Hydref 28ain - Noson Lawen MyW - Neuadd Goffa Aberaeron
  Elw at elusennau lleol

  Tachwedd 24ain - Gŵr Gwadd - Dr Rhys Thomas
  'Bywyd Fet yn Afganistan'

  Rhagfyr 8fed - Cinio Nadolig yng Nghastell Malgwyn, Llechryd

  Rhagfyr - Gwasanaeth Nadolig yng Nghartref Min y Môr

  2019
  Ionawr 31ain - Ffitrwydd gyda Catrin Adlum

  Chwefror 27ain - Dathlu Gŵyl ein Nawddsant yn y Blue Bell, Cei Newydd
  Gwraidd Wadd - Hazel Thomas

  Mawrth - Dyddiad i'w gadarnhau
  Dilys Jones - R.L ar Fferm Penwenallt - 1916 - 1932

  Ebrill 27ain - Gwibdaith a the prynhawn i ddilyn

  Mai 18fed - Gŵyl Haf Merched y Wawr

  Mehefin - Bowlio yng Nglwb Chwaraeon Aberaron

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Heulwen Davies
  Dolafon, Maesymeillion, Aberaeron, Ceredigion SA46 ODF
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285