Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron
Avatar Marina James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Cylch Aeron
  Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd y Lleng Brydeinig
  7.30 Nos Fercher olaf y mis

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 18fed - Noson Gymdeithasol - Stondin amrwyiol
  Medi 25ain - Ymweld a Chanolfan S$C Yr Egin, Caerfyrddin yn cynnwys bwffe
  Hydref 29-31 - Taith i Lundain i ddathlu penblwydd y Gangen yn 50
  Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 27ain - Meinir Jones Lewis - "Ymhlith y Ser"
  Rhagfyr 13eg - Cinio Dathlu'r 50 yng Nghwesty Tyglyn Aeron
  Rhagfyr - Canu Carolau yng Nghartref Min-y-mor

  2020
  Ionawr 29ain - Lia Jones - "Harddwch"
  Chwefror 26ain - Dathlu Gwyl Ddewi yn y Cellar, Aberaeron - Gwr Gwadd, Ben Lake AS
  Marth 28ain - Cinio Llywydd y De- Gwesty Nantyffin
  Ebrill 25ain - Gwibdaith
  Mai 16eg - Gŵyl Haf MyW
  Mai 20fed - Ymweld a Bwthyn yr Amgueddfa a'r Lleiniau yn Llannon
  Medi 4-6 - Penwythnos Preswyl Merched y Wawr

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Marina James
  Y Darren, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 0EQ
  01545 571 030
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285