Cangen Merched y Wawr Cylch Emlyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Emlyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon Lewis a Christine Parsons

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Emlyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Man cyfarfod : Neuadd yr Eglwys, Castell Newydd Emlyn – amrywio – gweler y rhaglen.

Medi 12ed – 7.00y.h. – Clinig Bach y Wlad.
Hydref 10fed – Gwinoedd Celteg, Henllan a swper.
Tachwedd 14eg – 1.30y.p. – Lowri Steffan.
Rhagfyr 12ed – 7.00y.h. - Swper Nadolig.

2018
Ionawr 9fed – 1.30y.p. – Coginio gyda Bethan ac Elonwy.
Chwefror 13eg – 2.00y.p. – Taith Patagonia gyda Dafydd Dafis a Phancos.
Mawrth 13eg – 7.00y.h. – Dathlu Gŵyl Ddewi. Te Cymreig ac adloniant gan Adran Emlyn.
Ebrill 11eg – 7.00y.h. – Cinio Blynyddol. Gŵr gwâdd – Y Prifardd Ceri Wyn.
Mai 8fed – 7.00y.h. - Dr.Llinos Roberts.
Mehefin (dyddiad i’w drefnu) – Taith Ddirgel.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Rhiannon Lewis a Christine Parsons
Maesyrhaf, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion SA38 9JU
01239 710 340
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103