Cangen Merched y Wawr Cangen Emlyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Cangen Emlyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sarah Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cylch Emlyn yn Casglu Sbwriel

Dyma aelodau o Gangen Cylch Emlyn aeth ati i gasglu sbwriel o amgylch yr ardal fel rhan o ymgyrch y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd o gasglu 6000 o fagiau sbwriel.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Emlyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Emlyn - Rhanbarth Ceredigion

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 10 - 7.00 - Gwasanaeth Beiciau Gwaed
Hydref 8 - 6.00 - Ymweld â Chaws Teifi, Fferm Glynhhynod - Swper yn La Calabria
Tachwedd 6 7.30 - Ymuno â MyW Cylch Teifi, Aberteifi
Rhagfyr 10 - 7.00 - Swper Nadolig

2020
Ionawr 14 - 1.30 - Teithio i Tsieina gyda Dafydd Davies - Castell Newydd Emlyn
Chwefror 11 - 1.30 - Prynhawn yng nghwni Gerwyn Morgan - Beulah
Mawrth 10 - 7.00 - Dathlu Gwyl Ddewi - Cawl yn y Tŷ Te, Cenarth
Ebrill - Cinio Blynyddol
Mai 12 - 7.00 - Gwaith crefft - Origami gan Caroline Thomas - Trelech
Mehefin - Taith Flynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Sarah Evans
Dolau Teifi, Adpar, Ceredigion SA38 9NT
01239 710 549
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285