Cangen Merched y Wawr Cylch Emlyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Emlyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sarah Evans a Catherine Ramage

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cylch Emlyn yn Casglu Sbwriel

Dyma aelodau o Gangen Cylch Emlyn aeth ati i gasglu sbwriel o amgylch yr ardal fel rhan o ymgyrch y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd o gasglu 6000 o fagiau sbwriel.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Emlyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Man cyfarfod : Neuadd yr Eglwys, Castell Newydd Emlyn – amrywio – gweler y rhaglen.

2018
Medi 11eg – 7.00y.h. – Dyfrig Davies a Nia Clwyd
Hydref 9fed – 6.00.h. - Galeri Gabrielle, Capel Cynon
Tachwedd 13eg – 1.30y.p. – Trefnu Blodau: Llinos Twigg
Rhagfyr 11eg – 7.00y.h. - Swper Nadolig.

2019
Ionawr 8fed – 1.30y.p. – Panel Holi yng ngofal Mari Wyn
Chwefror 12fed – 1.30y.p. – 'Homeopathi' : Elin Forster
Mawrth 12fed – 7.00y.h. – Dathlu Gŵyl Ddewi. Adloniant Parti Hoffgân
Ebrill 12fed – 7.00y.h. – Cinio Blynyddol. Gŵr gwâdd – John Davies, Cwmbetws
Mai 14eg – 7.00y.h. - Joanna a Meirion Jones
Mehefin (dyddiad i’w drefnu) – Taith Flynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Rhiannon Lewis a Christine Parsons
Maesyrhaf, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion SA38 9JU
01239 710 340
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285