Cangen Merched y Wawr Cylch Emlyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Emlyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Janet Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Emlyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Man cyfarfod : Neuadd yr Eglwys, Castell Newydd Emlyn – amrywio – gweler y rhaglen.

Medi 12ed – 7.00y.h. – Clinig Bach y Wlad.
Hydref 10fed – Gwinoedd Celteg, Henllan a swper.
Tachwedd 14eg – 1.30y.p. – Lowri Steffan.
Rhagfyr 12ed – 7.00y.h. - Swper Nadolig.

2018
Ionawr 9fed – 1.30y.p. – Coginio gyda Bethan ac Elonwy.
Chwefror 13eg – 2.00y.p. – Taith Patagonia gyda Dafydd Dafis a Phancos.
Mawrth 13eg – 7.00y.h. – Dathlu Gŵyl Ddewi. Te Cymreig ac adloniant gan Adran Emlyn.
Ebrill 11eg – 7.00y.h. – Cinio Blynyddol. Gŵr gwâdd – Y Prifardd Ceri Wyn.
Mai 8fed – 7.00y.h. - Dr.Llinos Roberts.
Mehefin (dyddiad i’w drefnu) – Taith Ddirgel.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Janet Evans
Wenallt, Adpar, Castell Newydd Emlyn SA38 9EL
01239 710 911
Officer Photo
:
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103