Cangen Merched y Wawr Cylch Teifi
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Teifi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Dowe

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod : Festri Capel Mair – 7.30.y.h.

Rhaglen
2017
Hydref 5ed – Dianne Smith, Llanarth – “Fy mywyd yn Saudi Arabia”.
Tachwedd 1af – Mrs Mair Morgan, Hendy-gwyn – “ Addurno cacennau Nadolig”
Rhagfyr 7fed – Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Aberteifi. Gwraig wâdd : Mrs Sian Halket-Jones, Eglwyswrw.

2018
Ionawr 3ydd – Eluned Jones, Capel Newydd –“ Atgofion o’r Wladfa”.
Chwefror 7fed – Noson yng nghwmni’r Dysgwyr.
Mawrth 2il (nos Wener) – Cinio’r Tair Cymdeithas yng Ngwesty’r Cliff, Gwbert dan ofal y Cylch Cinio -7.00 am 7.30. Adloniant : “Pedwarawd Harmoni “Aberaeron.
Mawrth 4ydd (nos Sul) – Oedfa Gŵyl Ddewi yng ngofal Merched y Wawr yng Nghapel Mair, Aberteifi. Anerchiad : Delyth Morgan Phillips, Llanbed.
Mawrth 5ed – Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Merched y Wawr Llandudoch yn neuadd y pentre.
Mawrth 7fed – Carol Owen, Sir Benfro – “Parc Cenedlaethol Sir Benfro – Yr Arfordir”.
Ebrill 11eg – Leila Evans – “ Gwaith Age Cymru Ceredigion “
Mai 2il – Cyfarfod Blynyddol.
Mai 10fed (bore Iau) – Bore coffi a stondin gacennau yn festri’r Tabernacl.
Mehefin 6ed – Gweithgaredd i’w drefnu.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Marian Dowe
Rhyd-y-Broga, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion SA43 2LE
01239 615 625
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103