Cangen Merched y Wawr Cylch Teifi
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Teifi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Dawe

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Cylch Teifi - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Festri Capel Mair - 7.30 Nos Fercher 1af y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Hydref 2 - Sandra Llewellyn: Taith i Nepal

2020
Ionawr 8 - Graham ac Angela Jones - Beicio Gwaed Cymru
Chwefror 5 - Noson yng nghwmni'r Dysgwyr
Chwefror 28 - (Nos Wener) - Cinio't Tair Cymdeithas yng Ngwesty'r Cliff, Gwbert tan ofal y Cymrodorion - 7:00 am 7:30
Adloniant gan Rhys Griffiths a;i ffrindiau
Mawrth 1 - (Nos Sul) - Oedfa'r Cymdeithasau yng ngofal Cylch Cinio Teifi yng Nghapel Mair Aberteifi am 6:00 y.h.
Anerchiad gan Tudur Dylan, Caerfyrddin
Ebrill 3 - Angharad Stobbs: Gweithio canhwyllau
Mai 6 - Cyfarfod Blynyddol
Tachwedd 6 - Eirwen Wyn Jones: Gwaith llaw - Cangen Castell Newydd Emlyn yn ymuno
Rhagfyr 5 - Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Aberteifi - Gwr gwadd - Dafydd Wyn Rees

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Marian Dawe
Rhyd-y-Broga, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion SA43 2LE
01239 615 625
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285