Cangen Merched y Wawr Cylch Teifi
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Teifi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Dowe

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod : Festri Capel Mair – 7.30.y.h.

2018
Hydref 3ydd - Olive ac Yvonne yn arddangos Gemwaith a Dillad
Tachwedd 7fed - Mandy Wilcox yn gwneud Siocled a Cangen Llandudoch yn dod atom
Rhagfyr 5ed - Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Aberteifi

2019
Ionawr 9fed - Joanna Jones - Arlunydd yn arddangos
Chwefror 6ed - Noson yng nghwmni'r Dysgwyr
Mawrth 1af (nos Wener) - Cinio'r Tair Cymdeithas yng Ngwesty'r Cliff gyda adloniant gan 'Y Pedwarawd Harmoni'
Mawrth 3ydd - Oedfa'r Cymdeithasau yng ngofal Y Cymrodorion yng Nghapel Bethania am 6yh
Ebrill 3ydd - Noson yng nghwmni Mererid Jones, Swyddog Ailgylchu Ceredigion
Mai 1af - Cyfarfod Blynyddol gyda adloniant gan Meinir Jarman
Mehefin - Gwibdaith Flynyddol Castell Howell

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Marian Dowe
Rhyd-y-Broga, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion SA43 2LE
01239 615 625
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285