Cangen Merched y Wawr Cylch Wyre
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Wyre. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ruth Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Wyre yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Lluniau o aelodau Merched Y Wawr Cylch Wyre

Dyma luniau o aelodau Merched Y Wawr Cylch Wyre ar ôl cerdded y prom yn Aberystwyth. Dechrau o’r Band Stand lawr i’r Harbwr a nôl i gicio’r Bar, a llun  …Darllen mwy  »
Cangen Cylch Wyre -Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Neuadd Llanrhystud - 7.30 3ydd nos Fercher y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 18fed - Casglu sbwriel ar draeth Llanrhystud
Hydref 16eg - Recordio rhaglen Galwad Cynnar y BBC
Tachwedd 22 - Cinio Blynyddol yng nglwb Pengarreg
Rhagfyr 8fed - Cyfarchion Nadolig i Fin y Mor, Aberaeron 3.30 yp
Rhagryf 9fed - Cyfarchio Nadolig i Gysgod y Coed, Llanilar 2yp

2020
Ionawr 15fed - Cymru nol yn y Coliseum
Chwefror 19eg - Dathlu Gŵyl Dewi: Fferm Ffantasi
Mawrth 18fed - Coginio gyda Miriam Griffiths, Blaengader
Ebrill 22ain - Crwydro Israel gyda Menna Evans
Mai - (Dyddiad i'w benodi) Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Ruth Evans
Hafan, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion SY23 5DT
01974 202 287
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285