Cangen Merched y Wawr Cylch Wyre
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Wyre. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ruth Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Wyre yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Lluniau o aelodau Merched Y Wawr Cylch Wyre

Dyma luniau o aelodau Merched Y Wawr Cylch Wyre ar ôl cerdded y prom yn Aberystwyth. Dechrau o’r Band Stand lawr i’r Harbwr a nôl i gicio’r Bar, a llun  …Darllen mwy  »
Cylch Wyre
Man cyfarfod : - Neuadd Goffa Llanrhystud – 7.30.y.h.

Rhaglen 2018-19

2018
Medi 26 – Ymweld a Gorsaf Dan, Aberystwyth a swper yn Nhafarn 'Y Fountain' Trefechan
Hydref 17 – Noson yng nghwmni Cwmni Drama Licris Olsorts - Gwahodd canghennau a chymdeithasau lleol
Tachwedd 23 – Cinio Blynyddol yng ngwesty RIchmond gyda Mr Trefor Pugh yn diddanu
Rhagfyr 2 – Ymweliad â Min y Môr.
Rhagfyr 3 – Ymweliad â Chysgod y Coed, Llanilar

2019
Ionawr 16 – Broc Mor gyda Gwawr Davies
Chwefror 20 - Cinio Dydd Gŵyl Ddewi: Fferm Ffantasi
Mawrth 20 – Noson yng nghwmni John Meredith
Ebrill 17 – Hanes y Swffraget - Noson yng nghofal Delyth Evans ac Amy Davies
Mai ? – (i'w benodi) - Trip Miri Mai

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Ruth Evans
Hafan, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion SY23 5DT
01974 202 287
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285