Cangen Merched y Wawr Cylch y Mwnt
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch y Mwnt. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Dawn James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cylch y Mwnt yn dathlu 40!

Llongyfarchiadau i Merched y Wawr Cylch y Mwnt ar Ddathlu’r Deugain yng nghwmni hwyliog Bois y Gilfach yng ngwesty’r Cliff Y Gwbert. Diolch am noson hyfryd.          …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch y Mwnt yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cylch y Mwnt - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Hen Ysgol y Ferwig - 7.15 nos Iau olaf y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 5 - Noson yng ngofal Margaret Symmons
Medi 26 - Ymweld ag 'In the Welsh Wind'. Tresaith
Hydref 10 - Cwrdd Diolchgarwch: Elizabeth John yn gwasanaethu
Hydref 24 - Brocera: celf a from mor
Tachwedd 22 - Cinio dathlu 40: Gwesty'r Cliff
Rhagfyr 5 - Gweithgareddau Nadolig

2020
Ionawr 34 Pot-Sian
Chwefror 1 - Bore Coffi
Chwefror 23 - Crempog a phaned
Mawrth 26 - Cawl
Ebrill 7 - Ymweld a Bro Cranogwen
Ebrill 23 - Ymweld a'r Felin, Llandudoch
Mai 14 - Cyfarfod Blynyddol
Mai 20 - Taith Flynyddol


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Auriol Williams
Troed-y-rhiw Farm, Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1RX
01239 612 507
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285