Cangen Merched y Wawr Cylch y Mwnt
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch y Mwnt. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Angela Wilson

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch y Mwnt yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cylch Mwnt
Man cyfarfod : Hen Ysgol Ferwig – 7.30.y.h.

Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 6 –Noson Bingo yng ngofal Margaret Symmons
Medi 27 - Ymweld â "Cwiltiau Cymreig" yn Llambed ac yna te yn y Falcondale
Hydref 12 – Cwrdd Diolchgarwch yng Nghapel Blaencefn. Canon Eileen Davies yn gwasanaethu.
Hydref 25 – Llinos Twigg: Trefniant Blodau
Tachwedd 29 – Pethau Olyv
Rhagfyr 13 – Parti Nadolig - Cystadleuaeth Mins Peis

2019
Ionawr 24 - Graham Jones "Beic Gwaed Cymru".
Iomawr 26 – Bore Coffi.
Chwefror 1 –Cinio Blynyddol yng Nghlwb Golff Aberteifi
Chwefror 28 - Llywela Jones "Tropic Skin Care a Coluro"
Mawrth 7 – Cawl yng Ngwesty'r Highbury
Mawrth 28 – Diane Smith: "Fy hanes yn gweithio yn Saudi Arabia"
Ebrill 25 –Noson gymdeithasol yng nghwmni Mererid Hopwood
Mai – Gwibdaith a Chyfarfod Blynyddol.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Eleri Jenkins
Gwelfor, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion SA43 1PR
01239 612 758
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285