Cangen Merched y Wawr Cynwyd
Croeso i gangen Merched y Wawr Cynwyd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen: Cynwyd
Lleoliad: Neuadd y Pentref
7:00 Nos Iau olaf y mis

2018
Medi 27ain - 'Fy Hanes' gan Meilir Williams
Hydref 25ain - 'Trip i China' gyda Glenys Williams
Tachwedd 29ain - Swper Nadolig yng Ngwesty'r Berwyn

2019
Ionawr 31ain - Brethyn Cartref a Noson Chwaraeon
Chwefror 28ain - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 28ain - Noson yng nghwmni Rhydian Morris o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Ebrill 25ain - Cyfarfod Blynyddol
Mai 30ain - Gwaith Llaw gyda Ann Williams
Mehefin 30ain - Caffi Miss B


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Margaret Thomas
Llecyn Clyd, Ffordd y Rhaeadr, Cynwyd, Sir Ddinbych LL21 OLH
01490 412 571
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362