Cangen Merched y Wawr Cynwyd
Croeso i gangen Merched y Wawr Cynwyd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Cynwyd
Rhanbarth Glyn Maelor
Lleoliad: Neuadd y Pentref
7:00 Nos Iau olaf y mis

2019
Medi 26 - Sgwrs gan Eleanor Burnham
Hydref 31 - Pethe Pren - Huw Roberts
Tachwedd 28 - Swper Nadolig yng Ngwesty'r Berwyn, Llandrillo

2020
Ionawr 30 - Noson Chwaraeon
Chwefror 27 - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 26 - Dillad - Buddug Jones
Ebrill 30 - Byw yn Iach - Eirian Lloyd Jones
Mai 28 - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 25 - Picnic - Bronwen Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Margaret Thomas
Llecyn Clyd, Ffordd y Rhaeadr, Cynwyd, Sir Ddinbych LL21 OLH
01490 412 571
Officer Photo
Llywydd:
Anwen Edwards
1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
01352 758 216
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Morgan
Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
01824 702 327
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362