Cangen Merched y Wawr Deiniolen
Croeso i gangen Merched y Wawr Deiniolen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar M. Beryl Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bowlio Deg Arfon

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan ym Mowlio Deg Arfon! Cangen Llanrug ddaeth yn gyntaf ac ail ar y noson. Cangen Deiniolen ddaeth yn drydydd. Jean Evans o Gangen Caernarfon  …Darllen mwy  »
Cangen Deiniolen
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Ty Elidir Deiniolen
7.00 3ydd Nos Lun y mis

Rhaglen 2019
Medi 16 - Troedio/Adweitheg yng nghwmni Anwen Thomas
Hydref 21 - Yr Ambiwlans Awyr - Alwyn Jones, Caernarfon
Tachwedd 18 - Gwneud Sebon - Vickie Hindle, Beddgelert
Rhagfyr - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 20 - Y Stori tu ôl i'r llun - Dylan Arnold, Llanrug
Chwefror 17 - Iechyd y Llygad - Gwen Davies, Caernarfon
Mawrth - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 20 - Cadi Iolen - Prosiectau Amgueddfa Lechi
Mai 18 - Cwis yng ngofal John Edwards
Mehefin - Gwibdaith pentymor


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
M. Beryl Owen
Hafod, 11 Parc Muriau, Caernarfon, Gwynedd LL55 2YR
01286 671 601
Officer Photo
Llywydd:
Gwyneth Jones
Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
01248 670 312
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883