Cangen Merched y Wawr Deiniolen
Croeso i gangen Merched y Wawr Deiniolen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Beryl Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Deiniolen
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Ty Elidir Deiniolen
7.00 3ydd Nos Lun y mis
Ysgrifennydd: Beryl Owen
Rhif ffôn: 01286 660 463

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Margaret Beryl Owen
Hendre Bach, Clynnog, Gwynedd LL54 5DB
01286 660 463
Officer Photo
Llywydd:
Ann Lloyd
Officer Photo
Trefnydd y rhaglen:
Buddug Jones
Officer Photo
Trefnydd teithiau:
Jackie Jones
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Officer Photo
Is- Drysorydd:
Falmai Williams
Officer Photo
Gohebydd y Wasg:
Lona Lewis
Officer Photo
Dosbarthwr Y Wawr:
Helen Sutherland
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Gruffydd
6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB
01286 831 691
Officer Photo
Trysorydd:
Brenda Jones
Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL
01286 830 113
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 520 412