Cangen Merched y Wawr Deiniolen
Croeso i gangen Merched y Wawr Deiniolen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Beryl Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bowlio Deg Arfon

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan ym Mowlio Deg Arfon! Cangen Llanrug ddaeth yn gyntaf ac ail ar y noson. Cangen Deiniolen ddaeth yn drydydd. Jean Evans o Gangen Caernarfon  …Darllen mwy  »
Cangen Deiniolen
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Ty Elidir Deiniolen
7.00 3ydd Nos Lun y mis

2018
Medi 17eg - Sgwrs a Chân yng nghwmni Anette Bryn Parri
Hydref 15efd - Helfa Drysor ar Fap
Tachwedd 19eg - Fy Hanes Trwy Bwyth gyda Eleri Jones
Rhagfyr - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 21ain - Brethyn Cartref a Gweithgareddau Amrywiol
Chwefror 18fed - Cerdded 100 Copa gyda Keith Jones
Mawrth - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 15fed - Ystwytho yn y Gadair gyda Leusa Mererid
Mai 20fed - Cyngor ar Bopeth
Mehefin - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Margaret Beryl Owen
Hafod, 11 Parc Muriau, Caernarfon, Gwynedd LL55 2YR
01286 671 601
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883