Cangen Merched y Wawr Derwen a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Derwen a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Emily Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Derwen a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen: Derwen a'r Cylch
Lleoliad: Festri Capel Derwen
7:30 Nos Fawrth 1af y mis

2018
Medi 4ydd - Hanes y Faled 'Yr eneth gath ei gwrthod' gan Elwyn Ashford
Hydref 2il - Noson yng nghwmni Heledd Roberts, y Ffotograffydd
Tachwedd 6ed - Gwaith Crefft gyda Helen Edmunds
Rhagfyr 4ydd - Arddangosfa goginio gan Nerys Jones

2019
Ionawr - Dim cyfarfod
Chwefror - Noson Gartrefol gyda Ieuan Davies
Mawrth 5ed - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Elfyn Pritchard
Ebrill 2il - Noson yng nghwmni Eirian Lloyd Jones, Siop Bwydydd Iach Rhuthun
Mai 7fed - Ymarfer Corff Ysgafn gyd Beci Roberts
Mehefin 4ydd - Trip blynyddol a swper
Gorffennaf 2il - Noson gyda Euryn Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Emily Davies
33 Trem y Coed, Clawddnewydd, Rhuthun LL15 2NQ
01824 750 017
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362