Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Helen Ellis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson yng nghwmni Dilwyn Morgan

Mae’r cyfarfod cyntaf o Ferched y Wawr ar y dydd Llun olaf o fis Medi yn arwydd fod yr haf drosodd  a bod angen i ni chwilio am ddillad cynnes  …Darllen mwy  »

Cadwyn y Cob

Dydd Gwener, Mehefin 16eg – dyna beth oedd diwrnod i’w gofio – llwybr y Cob dan ei sang o bobol a phlant byrlymus oedd wedi ymgynnull i ddathlu hanner can  …Darllen mwy  »

Mis y Crwydro

Mis y crwydro yw’r mis yma wedi bod! Ar 16eg Mehefin trefnodd Cangen Deudraeth a Changen Porthmadog i ddathlu’r Aur drwy ddull unigryw iawn sef cysylltu dwy Ranbarth, sef Meirionnydd  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur yng nghwmni disgyblion hŷn Ysgolion Cefn Coch, y Garreg a Hafod Lon

Fel y gwyddom  sefydlwyd  cymdeithas newydd i ferched Cymru, gyda’r nod o roi lle urddasol i’r Gymraeg, yn mhentref y Parc yn ystod 1967. Eleni felly mae  Canghennau Cymru gyfan  …Darllen mwy  »

Cangen Deudraeth

Yn ystod y cyfarfod yr oedd gorchwyl drist iawn yn wynebu y llywydd Nefina sef, unwaith yn rhagor eleni , i gydymdeimlo â theulu dwy o’n haelodau a fu farw  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur ‘Cadwyn Cob’

Mis y crwydro yw’r mis yma wedi bod! Ar 16eg Mehefin trefnodd Cangen Deudraeth a Changen Porthmadog i ddathlu’r Aur drwy ddull unigryw iawn sef cysylltu dwy Ranbarth, sef Meirionnydd  …Darllen mwy  »

Cangen Deudraeth

Mae Cangen Deudraeth bob amser yn mwynhau noson o Frethyn Cartref a ‘doedd cyfarfod mis Ebrill ddim yn eithriad. Noson o ddoniau amrywiol yr aelodau drefnwyd a bu yn un  …Darllen mwy  »

Cangen Deudraeth yn mwynhau Cinio Gŵyl Ddewi

Mis y dathlu yw mis Mawrth ac, fel sawl Cymdeithas arall, bu Cangen Deudraeth yn mwynhau Cinio Gŵyl Ddewi . Y tro yma  ym Mryn Eisteddfod yng Nghlynnog y dewisiwyd  …Darllen mwy  »

Bag y dathlu i bob aelod

Dyma wledd arall yng nghwmni dysgwyr yr ardal a thros 20 yn ymuno â’r aelodau ar y noson hynod boblogaidd yma. Mae yn galondid mawr i’r Gangen gael eu croesawu  …Darllen mwy  »

Sgwrs ar wella ein hiechyd gan Emma Quaeck

Roedd y chwe wythnos er y cyfarfod diwethaf o Ferched y Wawr wedi gwibio heibio rhwng prysurdeb y Nadolig a dathlu’r flwyddyn newydd. Felly, braf oedd ail afael yn y  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis
  Ysgrifennydd: Megann Thomas
  Rhif ffôn: 01766 771 886

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Helen Ellis
  Ynys Tywyn, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6EF
  01766 770 421
  Officer Photo
  Llywydd:
  Buddug Medi McParlin
  Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd. LL23 7RS
  01678 520 406
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Enid Evans a Eirian Roberts
  Lluest, Sarnau, Y Bala, Gwynedd LL23 7LG (E.E); Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP (E.R)
  01678 530 378 (E.E); 01678 540 310 (E.R)
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412