Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bag y dathlu i bob aelod

Dyma wledd arall yng nghwmni dysgwyr yr ardal a thros 20 yn ymuno â’r aelodau ar y noson hynod boblogaidd yma. Mae yn galondid mawr i’r Gangen gael eu croesawu bob blwyddyn a cheir rhaglen ddifyr i’w diddanu ac wrth gwrs  y cyfle i sgwrsio a lluniaeth wych i ddilyn. Eleni Gwenda a Nefina oedd yn gyfrifol am yr adloniant a chafwyd hwyl fawr yn gwylio y sgets ddoniol gan y ddwy ohonynt . Cawsant gyfle i ddyfalu beth oedd rhai gwrthrychau ac i gael stori am ddigwyddiad anarferol yn ogystal a chyfle i alw ar Modryb Elin Enog  i holi am grempog! Nid crempog gawsant fodd bynnag ond llond powlen o gawl a bara ac yna bara brith a chacennau cri a phaned i ddilyn. Noson werth chweil unwaith yn rhagor a diolch i’r tiwtoriaid, Ann a Gwynne, am fynychu gyda’u myfyrwyr.

Ar derfyn y cyfarfod derbyniodd pob aelod fag arbennig Dathliad yr Aur

Bag y dathlu i bob aelod

Bag y dathlu i bob aelod

Rhai o’r dysgwyr yn dyfalu beth yw’r gwrthrychau

Rhai o’r dysgwyr yn dyfalu beth yw’r gwrthrychau

Mae amser prysur iawn gan y Gangen yn y misoedd i ddod. Mae’r Mudiad yn dathlu’r aur eleni a bydd Cangen Deudraeth yn dathlu drwy edrych i’r dyfodol yn hytrach nac yn ôl ac wedi gwahodd plant hynaf y dair ysgol leol, sef Ysgol Cefn Coch, Ysgol y Garreg ac Ysgol Hafod Lon atom i’r Neuadd ar brynhawn Mawrth 16eg o Fai lle cânt gyfle i gyflwyno eitem neu ddwy inni ac fe fyddwn ninnau yn rhoi rhyw luniaeth ysgafn ar y diwedd iddynt gael cyd gyfarfod a chyd sgwrsio gyda’i gilydd. Edrychwn ymlaen yn arw at hyn ac yn enwedig gan fod gennym ysgol newydd sbon yn ein hardal sef Ysgol Hafod Lon.

Yna ar 16eg o Fehefin dathlwn yr Aur  wedyn yng nghwmni Cangen Port pan fyddwn yn cyfarfod ar y Cob ac yn cael cyfle i ddal dwylo dros ffin Meirionnydd a Dwyfor mewn dathliad arbennig.

Ar 19eg Mehefin fe fydd dathliad arbennig arall ym Mhentref y Parc, lle cychwynwyd y Mudiad yn 1968.

Misoedd prysur mae’n amlwg.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883