Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Deudraeth yn mwynhau Cinio Gŵyl Ddewi

Mis y dathlu yw mis Mawrth ac, fel sawl Cymdeithas arall, bu Cangen Deudraeth yn mwynhau Cinio Gŵyl Ddewi . Y tro yma  ym Mryn Eisteddfod yng Nghlynnog y dewisiwyd ciniawa ac ar noson braf ‘roedd y lleoliad yma yn rhoi cyfle i ni wledda a gweld hyfrydwch y machlud dros Aberdesach. Cafwyd croeso mawr gan Karen a lluniaeth wych ac i ddilyn orig yng nghwmni y Prifardd Mei Mac yn son am yr Awen Lawen. Clywsom am ei farddoniaeth ef ei hun ac hefyd am y perlau a gaed ganddo fel Meuryn  mewn ymrysonau. Llawer iawn o englynion a limrigau gan ein beirdd cyfoes a rheini weithiau yn ddwys eu naws ac eraill yn rhyfeddol o ddoniol. Noson gyda llawer o chwerthin – yr Awen Lawen yng ngwir wir ystyr y gair.

Mae yn adeg prysur iawn ar Ganghennau y Mudiad a chafwyd cyfnod byr i’r Swyddogion son am y digwyddiadau dros y misoedd nesaf yma – ymddengys y bydd gwledda o hyd yn un o nodweddion y cyfnod yma eto! Aelodau’r Gangen cofiwch edrych ar y “Digwyddiadur” i sicrhau na chollwch ddim o’r gweithgareddau! Mae angen dyddiadur reit fawr i nodi y cyfan.

Diolch i’r Swyddogion eleni am yr holl drefnu – mae yn flwyddyn brysur .

Cinio Gŵyl Ddewi Cangen Deudraeth ym Mryn Eisteddfod Clynnog

Cinio Gŵyl Ddewi Cangen Deudraeth ym Mryn Eisteddfod Clynnog

  1. Elisabeth yn ddiolch i Karen a Mei Mac am noson arbennig

 

deudraeh 1

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883